Copiii fug de la şcoală din cauza sărăciei, a plictiselii, a mentalităţii părinţilor şi a anturajului


copii si scoala10 la sut? din elevii ciclului primar ?i al celui gimnazial abandoneaz? ?coala. Centrul Educa?ia 2000+ ?i UNICEF România propun solu?ii pentru prevenirea ?i combaterea fenomenului.

Principalele cauze ale abandonului ?colar sunt dificulta?ile materiale, “exemplul” oferit de p?rin?i ?i familie, dezorganizarea sau migrarea familiei, implicarea în activit??i infrac?ionale, intrarea timpurie pe pia?a muncii, lipsa de încredere în educa?ie ?i etnia. Concluziile apar?in studiului “Renun?area timpurie la educa?ie: posibile c?i de prevenire”, realizat în cadrul proiectului “Solu?ii eficiente pentru prevenirea abandonului ?colar: costuri ?i mecanisme”, ini?iat de Educa?ia 2000+ ?i finan?at de UNICEF România.

De asemenea, exist? o serie de cauze ale fenomenului determinate de comunitatea din care face parte copilul: mariajul timpuriu (mai ales în mediul rural), apari?ia unui copil, lipsa de securitate în anumite zone, unde rata infrac?ionalit??ii este ridicat?.

Lor li se adaug?, în numeroase situa?ii, anturajul ?i fascina?ia exercitat? de mijloacele de comunicare electronic?. De la metalitatea familiei (“?coala e degeaba, po?i s? faci copii ?i f?r? ?coal?”, a explicat p?rintele unui elev în abandon) la defectele curriculei ?i caren?ele profesorilor (“Pot s? stau la ?coal? o or?, dou?, dup? aia nu mai rezist, tre’ s? stau o zi, trei, acas?”, povestea o fost? elev?) cauzele fenomenului sunt multiple.

Continua pe site-ul: Cotidianul.ro

Bisericata.com – pasim dincolo de cuvinte…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s