Arad: Revoluţia pe care am uitat-o


thumb_425_x_298_5377-106685-florinhornoiu_revolutie2122decArad, ora?ul-martir de care nu-?i mai aminte?te nimeni. Aproape nimeni nu-?i mai aminte?te acum de Revolu?ia de la Arad. Totu?i, acolo au murit 19 oameni, iar al?i 38 au fost r?ni?i în lupta cu nev?zu?ii terori?ti. Iar pân? acum, la fel ca în tot restul ??rii, nimeni nu a r?spuns în fa?a legii pentru aceste tragedii.

Ori de câte ori s-a vorbit despre Revolu?ia din ’89, în ultimii 20 de ani s-a discutat numai despre Timi?oara, Bucure?ti, Cluj, Sibiu ori Bra?ov. În schimb, Aradul a fost plasat undeva la coada listei ?i despre el s-a vorbit foarte pu?in. Atât de pu?in, încât straniile evenimente petrecute acolo au intrat pân? la urm? într-un nemeritat con de umbr? ?i uitare.

Cine î?i mai aminte?te acum despre Revolu?ia de la Arad? În afar? de localnici, aproape nimeni. Totu?i, acolo a fost o revolu?ie ciudat?, care, dac? ar fi continuat a?a cum începuse la 21 decembrie, avea toate ?ansele s? r?mân? o “revolu?ie de catifea”, încheiat? pa?nic, f?r? nici o victim?. Nu a fost s? fie a?a ?i, începând cu noaptea de 22/23 decembrie, acolo au murit 19 oameni, iar al?i 38 au fost r?ni?i.

Acestor victime li se adaug? al?i patru oameni, originari din Arad, care au murit atunci în alte ora?e ale ??rii. În contrast cu situa?ia înregistrat? în restul ??rii, evenimentele de la Arad au luat o întors?tur? dramatic? numai dup? fuga cuplului Ceau?escu. Abia dup? aceea întregul ora? a devenit o “scen?” imens? pe care diversiunea “terori?tilor” ?i-a f?cut de cap nestingherit?.

O alt? caracteristic? specific? a acestui centru revolu?ionar este c?, în zilele ?i nop?ile în care toat? ?ara p?rea angrenat? într-un r?zboi straniu dus pe via?? ?i pe moarte cu nev?zu?ii “terori?ti”, ar?denii au fost, probabil, singurii români care nu au crezut nici o clip? c? “agen?ii superinstrui?i care trag din orice pozi?ie” ar fi apar?inut cu adev?rat Securit??ii. În schimb, ei au în?eles rapid ?i adeseori pe propria piele c? lozinca “Armata e cu noi” a fost doar par?ial adev?rat?.

VECINII TIMI?OAREI
Locuind la 50 de kilometri de Timi?oara, ar?denii au ?tiut exact, înc? de la început, ce se întâmpl? în ora?ul de pe Bega. La fel ca timi?orenii, ?i ei erau s?tui de “raiul comunist”. De asemenea, ?i ei au fost la curent, poate mai mult decât restul ??rii, cu “bi?ni?a de stat” pe care autorit??ile comuniste o f?cuser? ani la rând prin vânzarea “la export” a etnicilor germani.

Fapt care nu avea cum s? aduc? vreun dram de simpatie nici pentru angaja?ii Mili?iei ?i ai Securit??ii, implica?i direct în acel “comer?” imoral cu fiin?e umane, ?i nici pentru “c?peteniile” comuniste de la cârma ??rii. Astfel se face c?, începând cu 16 decembrie, dup? ce timi?orenii se adunaser? în jurul pastorului Tökes, protestând fa?? de “r?s?direa” sa for?at? într-o alt? localitate, pe zidurile ?i gardurile din Arad au ap?rut din ce în ce mai multe inscrip?ii anticeau?iste, iar manifestele anticomuniste au început s? circule “pe fa??”, aproape la lumina zilei.

Continua aici…

Bisericata.com – pasim dincolo de cuvinte…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s