Scrisoare deschisă către preşedintele CE: România în pericol!


Stimate domnule José Manuel Barroso! Procesul electoral din România evolueaz? amenin??tor! O ?ar? care, în mai pu?in de 10 luni, a angajat credite de 20 de miliarde de euro se epuizeaz? doar în discu?ii despre diminuarea Parlamentului! Un mandat preziden?ial plin de scandaluri ?i proiecte e?uate este astfel mascat de o consultare a electoratului pe un cu totul alt subiect. ?eful statului desf??oar? o campanie furibund? împotriva principalei puteri democratice, Parlamentul, încercând ca prin minimalizarea acestuia s? câ?tige înc? un mandat de pre?edinte.

Guvernul risipe?te banul public, dar economise?te colile de hârtie pe care se va ?ine eviden?a particip?rii la alegerile din 22 noiembrie. Pe o jum?tate semn?m pentru alegerile preziden?iale, pe cealalt? jum?tate, pentru prezen?a la Referendum! Nimeni nu va ?ti niciodat? cu exactitate câ?i ?i pentru cine ?i ce am votat! Mai mult, informarea publicului este p?rtinitoare ?i a înc?put pe mâna celor care apar?in actualei structuri a Executivului.

Toat? România este împodobit? cu amenin??ri la adresa parlamentarilor ?i a celor care cred c? varianta preziden?ial? include riscuri majore pentru democra?ie. O cople?itoare ma?in? de propagand? condus? de un singur partid ?i pl?tit? de clientela economic? a acestuia îmbrac? România într-o ?inut? monocrom?.

Portocalie ?i populist?! ?ara nu are guvern stabil, nu are buget pentru 2010, iar institu?iile func?ioneaz? chinuitor. ?i mai întotdeauna împotriva opozi?iei! Semnele de preocupare ale Justi?iei în cazurile care îi implic? pe Traian B?sescu, pe câ?iva dintre mini?trii Cabinetului sprijinit de pre?edinte sunt ca ?i inexistente! Dezbaterile despre calitatea democra?iei, despre ie?irea din criza economic?, despre corup?ie nu sunt decât arii de operet? politic?, interpretate pe tonuri grave de toate p?r?ile aflate într-un conflict devastator. Dar primul solist român al fanfaronadei politice este cel pe care l-a?i primit cordial la Bruxelles: pre?edintele Traian B?sescu, principalul autor al climatului de derut?, confuzie ?i neîncredere în viitorul ??rii!

Domnule pre?edinte Barroso! La marginea Uniunii Europene regulile democra?iei ?i arhitectura statului de drept sunt diferite ?i amenin??toare pentru cet??ean. Un stat bugetofag, sprijinit pe zeci de mii de oameni din servicii secrete ?i Parchete, cu o economie (chiar ?i cu o politic?) dirijat? de o mare parte din fiii ?i nepo?ii conducerii comuniste, inclusiv de acoperi?ii fostei Securit??i comuniste, sufoc? economia, institu?iile ?i libert??ile. Deruta este total?! Pre?edintele Traian B?sescu d? semnele unei ambi?ii de administrator vetust al României. Un putinism grosier se instaleaz? cu fiecare zi, timp în care oamenii mor cu miile pe drumurile proaste, devenite doar pretexte pentru devalizarea bugetului, în spitalele cu o dotare modest?, murdare ?i subfinan?ate. Calitatea vie?ii este în picaj, mediul înconjur?tor e viciat ?i te întâmpin? cu poluare la fiecare kilometru, minoritatea rom? este abandonat? într-o s?r?cie din care rezult? ?i portretul unui eventual ?ap isp??itor. Domnule pre?edinte José Manuel Durão Barroso, nu v? cerem nimic! Ne facem doar o datorie de con?tiin?? din a v? spune c? din interior România lui Traian B?sescu arat? mai r?u decât din datele Comisiei ?i traverseaz? zile de mare derut?, premerg?toare unei perioade mai cumplite decât cea de acum.

Domnule pre?edinte Barroso, la Bucure?ti adie vântul unui putinism românesc periculos pentru calitatea democra?iei din marginea Uniunii Europene!

Redac?ia ziarului Cotidianul
Cornel Nistorescu, Director editorial
Oana St?nciulescu, Redactor-?ef

Bisericata.com – pasim dincolo de cuvinte…

2 thoughts on “Scrisoare deschisă către preşedintele CE: România în pericol!

  1. parerea mea – ca tot ma intrebati – e ca ascest articol nu are ce cauta aici. E reclama electorala ascunsa si nu e bine. Pentru ca anumite partide isi fac reclama vorbind de rau pe altii. De ce nu se vorbesc in acest timp de bine pe ei insisi? Ar fi mai bine. Cica “filed under Evenimente”… ce fel de eveniment e acesta?

  2. Stimate Domn,

    Bisericata.com nu face camapanie electorala nici unui partid. Am ales sa prezentam o situatie (care este un eveniment important pentru politica romaneasca) deplorabila in care se regasete in clasa politicii romanesti.

    Cu stima si respect,
    Cosmin Pascu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s