1989, un an tumultos pentru istoria omenirii


trecutul lui 1989Anul 1989 a constituit un an tumultos mai ales pentru statele din Europa Central? ?i de Est. În acest an, istoria a urmat diferite cursuri, mul?imi de români s-au revoltat asupra regimului comunist, grani?ele dintre Ungaria ?i Austria au fost d?râmate, iar Zidul Berlinului a c?zut. The Guardian propune o reamintire cronologic? a principalelor evenimente petrecute în 1989.

Pe 2 mai, Ungaria d?râm? gardul din sârm? ghimpat? de la grani?a cu Austria. Moscova nu intervine în acel moment.

La 3 iunie, în Polonia au loc alegeri câ?tigate de celebrul sindicat “Solidaritatea”, condus de Lech Walesa, singura mi?care muncitoreasc? independent? întâlnit? vreodat? într-un stat comunist din estul continentului european; la 19 august 1989, s-a format primul guvern necomunist.

Protestatarii formeaz? un lan? uman de 400 de mile în statele baltice, cerând autonomie din partea Moscovei, în septembrie 1989.

Pân? la sfâr?itul verii, mii de est-germani au reu?it s? treac? dincolo de Zid, folosind vize pentru turi?ti. Pe 10 septembrie, Ungaria a nun?at libertatea de acces între estul ?i verstul Germaniei.

Pe 6-7 octombrie, RDG s?rb?tore?te 40 de ani de la înfiin?are. Mihail Gorbaciov, pre?edintele soviet, încearc? s?-l conving? pe Erich Honecker, liderul RDG, s? accepte reforma propus? de acesta. Proteste în mas? au loc în estul Germaniei. Dup? dou? s?pt?mâni, Honecker este detronat.

Autorit??ile cehoslovace permit germanilor din est s? treac? înspre vest f?r? nicio îngr?fire, la 3 noiembrie 1989, pentru ca pe 9 noiembrie RDG s? deschid? grani?a c?tre Berlinul de Vest ?i Germania de Vest. Zidul Berlinului cade, ?cându-se astfel primul pas spre reunificarea Berlinului ?i a statului german.

Dup? 45 de ani de comunism în Bulgaria, liderul Partidului Comunist Bulgar, Todor Jivkov este înlocuit, pe 10 noiembrie, de ministrul de externe Petar Mladenov, care schimb? numele partidului în Partidul Socialist Bulgar.

Pe 17 noiembrie 1989, au avut loc manifesta?iile anticomuniste ale studen?ilor din Praga, care au marcat începutul “Revolu?iei de catifea”.

24 noiembrie: Secretarul general al Partidului Comunist Cehoslovac, Miloš Jakeš, demisioneaz?.

Dictatorul român Nicoale Ceau?escu ordon? pe 17 decembrie un m?cel împotriva manifestan?ilor, care se adunaser? la Timi?oara. Grani?ele se închis. Ceau?escu se adreseaz? mul?imii din Bucure?ti, patru zile mai târziu ?i r?mâne uimit când este întâmpinat cu huiduieli.

Pe 22 decembrie: Ion Iliescu preia puterea ca pre?edinte al României.

Pe 25 decembrie, so?ii Nicolae ?i Elena Ceau?escu sunt judeca?i într-un proces sumar de un tribunal militar ad-hoc, condamna?i la moarte ?i executa?i.

Sursa, adevarul.ro

Bisericata.com – pasim dincolo de cuvinte …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s