25% din divorţuri au ca motiv violenţa în familie


divortPentru femeile victime ale violen?ei în familie divor?ul este ultima solu?ie. De?i ar trebui s? fie prima. Le e team? s? plece de lâng? agresorul lor, nu au bani pentru divor?, sunt amenin?ate c? le vor fi lua?i copiii. Avocatul Mihai Lungu, specializat în drept familial, explic? ce drepturi au femeile b?tute ?i ce demersuri legale pot întreprinde.

Jurnalul Na?ional: Care sunt demersurile legale pe care le poate face o femeie agresat? de so?ul ei împotriva acestuia?

Avocat Mihai Lungu: Exist? dou? tipuri de m?suri legale: unele reglementate de legisla?ia civil?, respectiv evacuarea din domiciliu a so?ului turbulent, ?i unele reglementate de legisla?ia penal? – plângere penal? pentru lovire (sau alt? infrac?iune, dup? caz), solicitarea lu?rii m?surii interzicerii întoarcerii în domiliciu a so?ului turbulent sau, dup? condamnare, se poate cere ?i luarea m?surii de siguran?? prev?zut? de art. 118 ind. (1) din Codul Penal. Din p?cate, nu pot s? v? spun ?i cât de des se aplic? acest articol al Codului Penal. Dar e bine de ?tiut c? m?sura interzicerii întoarcerii în locuin?? pe o perioad? de maximum doi ani presupune ca agresorul s? fi fost condamnat definitiv la o pedeaps? cu închisoarea de cel pu?in un an ?i ca victima s? solicite instan?ei aceast? m?sur?.

Pe ce durat? de timp se poate aplica m?sura evacu?rii din domiciliu a so?ului?

Evacuarea are ca baz? legal? art. 26 din Legea 217/2003 ?i art. 613, ind. (2) ?i art. 581 din Codul de Procedur? Civil? ?i se aplic? pân? la pronun?area irevocabil? a hot?rârii de divor?, prin care se va stabili cui se atribuie locuin?a.

Cât dureaz? ?i cât cost? un proces de divor??

Dac? apelezi la serviciile unui avocat, costul unui divor? variaz?, în func?ie de durat? ?i complexitate, de la 1.000 de lei pân? la 4.000-5.000 de lei. Pre?ul cre?te atunci când se face ?i partajul, care presupune expertize destul de costisitoare. O expertiz? de evaluare bunuri imobile, de pild?, poate dep??i 2.000 de lei. Iar??i, dac? exist? dezbateri aprinse cu privire la încredin?area minorilor, se ajunge la un proces dificil. Durata cea mai rezonabil? a unui divor? este de una-dou? luni, dac? so?ii se în?eleg. În caz de conflict de interese, procesul poate dura ?i doi-trei ani, cu apel ?i recurs.

Din experien?a dvs., cât de des e invocat? violen?a în familie ca motiv la divor??

În opinia mea, frecven?a violen?ei conjugale ca motiv de divor? este, în bun? m?sur?, influen?at? de nivelul de educa?ie al partenerilor. Clien?ii mei sunt oameni din clasa medie, educa?i ?i, în propor?ie de peste 90%, civiliza?i. A?adar, sub 10% din cazuri sunt influen?ate de violen?a în familie. Am observat îns?, din relat?rile unor colegi care preiau ?i clien?i cu o educa?ie precar?, c? rata violen?ei între so?i este undeva la 20%-25% din cazuri. În toate situa?iile, copiii sunt foarte afecta?i.

Atunci când violen?a în familie este men?ionat? ca motiv într-un proces de divor?, se autosesizeaz? instan?a sau reprezentantul Parchetului?

Instan?a nu se poate autosesiza, iar motivul este simplu: în procesele de divor?ul e o instan?? specializat? pe probleme de minori ?i familie. Cauzele penale sunt judecate de complete specializate în materia penal?. Conform legii îns?, Poli?ia sau Parchetul se pot autosesiza în cazurile violen?ei în familie, atunci când afl? despre ele, în orice mod, inclusiv din pres?.

Continua pe site-ul Jurnalului National

One thought on “25% din divorţuri au ca motiv violenţa în familie

  1. biserica , e vinovata , pentru ca nu ea atitudine si nu inceteaza sa subjuge femeia la umilinta si la batjocora spunand ca barbatul trebuie sa fie capul familiei, da bine dar un cap “bolnav”, virusat, trebuie izolat din familie si chiar societate.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s