Oameni de ştiinţă afirmă că evoluţia este imposibilă


darwin_nov42009Acum când teoria evolu?iei împline?te 150 de ani, un grup de savan?i o caracterizeaz? ca fiind o imposibilitate ?tiin?ific?. Dup? un an de conferin?e organizate la împlinirea a 150 de ani de la apari?ia c?r?ii “Originea speciilor” a lui Darwin, în 1859, o conferin?? din 9 noiembrie 2009 inten?ioneaz? s? ofere dovezi empirice pentru a contrazice evolu?ia. Universitatea Pius al V-lea din Roma va g?zdui conferin?a de o zi care va prezenta o combatere ?tiin?ific? a teoriei evolu?iei. Peter Wilders ?i H. M. Owen, organizatori ai evenimentului, au declarat pentru ZENIT c? conferin?a urm?re?te s? “stimuleze dezbaterea în rândul oamenilor de ?tiin??” ?i c? este în particular destinat? studen?ilor universitari. “Fiind tineri, ei manifest? mai pu?in? împotrivire la noi date care intr? în contradic?ie cu teoriile fixate”.

“Evolu?ia darwinist? a devenit paradigma acceptat? a comunit??ii ?tiin?ifice”, au ar?tat ei. “Noi date din cercetare care contest? aceast? paradigm? sunt automat respinse pentru motive mai degrab? filosofice decât ?tiin?ifice. Rezultatele cercet?rii empirice recent publicate de academii ?tiin?ifice contrazic principiile de baz? ale sc?rii geologice de m?surare a timpului. Ele reduc epoca form?rii pietrelor ?i prin urmare a fosilelor din ele. Teoria evolu?iei este sus?inut? atât de scara de m?surare a timpului cât ?i de epoca fosilelor. Aceste dovezi din sedimentologie se armonizeaz? cu ultimele descoperiri în genetic?, paleontologie, fizic? ?i alte discipline ?tiin?ifice. Implica?iile acestei cercet?ri sunt fatale pentru darwinism”.

Potrivit specialistului rus în sedimentologie Alexander Lalamov, “Tot ceea ce este con?inut în `Originea speciilor` a lui Darwin depinde de formarea lent? a rocilor de-a lungul unor perioade enorme de timp. Conferin?a din noiembrie demonstreaz? cu date empirice c? nu este disponibil pentru evolu?ie un astfel de timp geologic “. Recent întors de la o conferin?? geologic? din Kazan, specialistul în sedimentologie Guy Berthault va prezenta descoperirile mai multor studii sedimentologice realizate ?i publicate în Rusia. În unul dintre aceste studii, epoca form?rii rocilor studiat? a fost descoperit? a fi 0,01% din cât i-a fost atribuit pe scara geologic? de m?surare a timpului – în locul unei epoci de 10.000.000 de ani, epoca real? nu a avut mai mult de 10.000 de ani.

Contrar înv???turii tradi?ionale, a observat Lalamov, “aceste roci s-au format rapid, ?i fosilele pe care le con?in trebuie s? fie relativ tinere. Aceste descoperiri contrazic interpretarea evolutiv? a datelor înregistrate în fosile”. Potrivit biofizicianului american Dean Kenyon, “macro-evolu?ia biologic? se pr?bu?e?te f?r? cei doi stâlpi înrudi?i: scara geologic? de m?surare a timpului ?i datele despre fosile a?a cum sunt interpretate actual. Pu?ini oameni de ?tiin?? ar contesta aceast? declara?ie. De aceea, apropiata conferin?? se va concentra pe geologie ?i paleontologie. Cercetarea recent? din aceste dou? discipline adaug? un sprijin puternic la deja formidabilul caz împotriva pred?rii macro-evolu?iei darwiniene ca ?i când ar fi un fapt dovedit”.

Conferin?a “Imposibilitatea ?tiin?ific? a evolu?iei” se va desf??ura în r?spuns direct la cererea Papei Benedict al XVI-lea de a fi ascultate ambele p?r?i ale controversei privind evolu?ia. Thomas Seiler, participant la conferin??, a spus: “În lumina uluitoarelor noi progrese ?tiin?ifice, în particular în geologie, sper?m c? comunitatea ?tiin?ific? mondial? va recunoa?te cople?itoarele dovezi împotriva teoriei evolu?iei”.

Sursa, catholica.ro

Bisericata.com – pasim dincolo de cuvinte…

One thought on “Oameni de ştiinţă afirmă că evoluţia este imposibilă

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s