Cum Să Scap Din Jugul Masturbării?


masturDac? dore?ti s? scapi de acest viciu:

1. Fii convins c? masturbarea este p?cat. Aceasta înseamn? c? dac? nu scapi de ea, vei suporta consecin?e vremelnice ?i  ve?nice. Masturbarea, spus foarte direct, te poate duce în Iad. ”Nu ?ti?i c? cei nedrep?i nu vor mo?teni Împ?r??ia lui Dumnezeu? Nu v? în?ela?i în privin?a aceasta: nici curvarii, nici închin?torii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomi?ii,  nici ho?ii, nici cei lacomi, nici be?ivii, nici def?im?torii, nici r?p?re?ii nu vor mo?teni Împ?r??ia lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 6:9)
2. Poc?ie?te-te din toat? inima acum. Plânge-?i p?catul înaintea ui Dumnezeu. Recunoa?te gravitatea lui. Recunoa?te c? el a lovit în trupul t?u, în sufletul t?u ?i în Creatorul t?u. Recunoa?te c? prin acest p?cat ai p?tat imaginea de copil al lui Dumnezeu ?i imaginea bisericii. Chiar dac? spui c? nu au ?tiut al?ii de acest p?cat, fii sigur c? el a fost cunoscut în lumea spiritual?. Te-ai gândit cum te-a prezentat diavolul înaintea Tat?lui? Te-ai gândit la faptul c? Dumnezeu nu a putut s? Se laude cu tine niciunde? Vinov??ia de orice natur? ar fi ea are rezolvare doar în poc?in??. Poc?ie?te-te acum ?i cere mil? ?i îndurare divin?.
3. Decide s? te eliberezi. Ia cu seriozitate decizia eliber?rii acum. Nu mai a?tepta alt moment. Nu  te mai gândi ca ar fi mai bine s? te mai „eliberezi” o dat?. Nu a?tepta o alt? conjunctur? mai prielnic?. Decizia eliber?rii trebuie luat? acum ?i cu toat? seriozitatea. Vrei un test pentru a vedea cât de mare î?i este dorin?a de eliberare? Dac? da, opre?te-te din citit ?i pleac?-te pe genunchi. Dac? nu po?i, îngenuncheaz? înl?untrul t?u. M?rturise?te-I Domnului p?catul t?u ?i decizia de a te opri din el. Cere-?i iertare ?i cere-I putere s? nu îl mai faci niciodat?. Roag?-te cu credin?? ?i cu n?dejde. Dac? nu vrei s? te opre?ti pentru aceast? rug?ciune, crede-m? nu dore?ti s? scapi de viciul ce te-a înrobit.
4. Pl?te?te pre?ul. Orice eliberare pretinde un pre?. Decide s? îl pl?te?ti oricât de mare ar fi. Bucur?-te c? pre?ul mare a fost pl?tit de Domnul Isus când a murit pe cruce ?i pentru tine. Ceea ce trebuie s? supor?i aici este un pre? mic ?i îl po?i pl?ti.
5. Crede în puterea ?i în dragostea lui Dumnezeu. Fii convins c? Dumnezeu este de partea ta ca s? te ajute. Fii convins c? El nu va fi departe de tine niciodat?. El va fi mereu aproape ?i î?i va oferi mereu puterea necesar? pentru a învinge ispita. Începe drumul eliber?rii prin credin??. Dumnezeu nu a dezam?git pe niciun om sincer. Nu te va dezam?gi nici pe tine. Fii sincer cu Dumnezeu ?i încrez?tor în puterea Lui cea foarte mare.
6. Crede în biruin??. Tr?ie?te cu mentalitatea înving?torului. Nu trebuie s? tr?ie?ti cu team?. Nu trebuie s? te gânde?ti c? iar vei c?dea. Gânde?te pozitiv. Bazeaz?-te pe puterea ?i pe credincio?ia lui Cristos în via?a celor sinceri. Adu-?i toate problemele, temerile ?i fr?mânt?rile cu încredere înaintea Domnului. Indiferent unde vei ajunge ?i în ce conjunctur? te vei afla, harul Domnului î?i va fi suficient. Impulsul sexual, ca orice alt impuls l?sat în via?a noastr?, poate fi controlat. Cu puterea ce î?i va fi oferit? de Dumnezeu ?i tu îl vei putea controla.

1. Fii convins c? masturbarea este p?cat. Aceasta înseamn? c? dac? nu scapi de ea, vei suporta consecin?e vremelnice ?i ve?nice. Masturbarea, spus foarte direct, te poate duce în Iad. ”Nu ?ti?i c? cei nedrep?i nu vor mo?teni Împ?r??ia lui Dumnezeu? Nu v? în?ela?i în privin?a aceasta: nici curvarii, nici închin?torii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomi?ii,  nici ho?ii, nici cei lacomi, nici be?ivii, nici def?im?torii, nici r?p?re?ii nu vor mo?teni Împ?r??ia lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 6:9)

2. Poc?ie?te-te din toat? inima acum. Plânge-?i p?catul înaintea ui Dumnezeu. Recunoa?te gravitatea lui. Recunoa?te c? el a lovit în trupul t?u, în sufletul t?u ?i în Creatorul t?u. Recunoa?te c? prin acest p?cat ai p?tat imaginea de copil al lui Dumnezeu ?i imaginea bisericii. Chiar dac? spui c? nu au ?tiut al?ii de acest p?cat, fii sigur c? el a fost cunoscut în lumea spiritual?. Te-ai gândit cum te-a prezentat diavolul înaintea Tat?lui? Te-ai gândit la faptul c? Dumnezeu nu a putut s? Se laude cu tine niciunde? Vinov??ia de orice natur? ar fi ea are rezolvare doar în poc?in??. Poc?ie?te-te acum ?i cere mil? ?i îndurare divin?.

3. Decide s? te eliberezi. Ia cu seriozitate decizia eliber?rii acum. Nu mai a?tepta alt moment. Nu  te mai gândi ca ar fi mai bine s? te mai „eliberezi” o dat?. Nu a?tepta o alt? conjunctur? mai prielnic?. Decizia eliber?rii trebuie luat? acum ?i cu toat? seriozitatea. Vrei un test pentru a vedea cât de mare î?i este dorin?a de eliberare? Dac? da, opre?te-te din citit ?i pleac?-te pe genunchi. Dac? nu po?i, îngenuncheaz? înl?untrul t?u. M?rturise?te-I Domnului p?catul t?u ?i decizia de a te opri din el. Cere-?i iertare ?i cere-I putere s? nu îl mai faci niciodat?. Roag?-te cu credin?? ?i cu n?dejde. Dac? nu vrei s? te opre?ti pentru aceast? rug?ciune, crede-m? nu dore?ti s? scapi de viciul ce te-a înrobit.

4. Pl?te?te pre?ul. Orice eliberare pretinde un pre?. Decide s? îl pl?te?ti oricât de mare ar fi. Bucur?-te c? pre?ul mare a fost pl?tit de Domnul Isus când a murit pe cruce ?i pentru tine. Ceea ce trebuie s? supor?i aici este un pre? mic ?i îl po?i pl?ti.

5. Crede în puterea ?i în dragostea lui Dumnezeu. Fii convins c? Dumnezeu este de partea ta ca s? te ajute. Fii convins c? El nu va fi departe de tine niciodat?. El va fi mereu aproape ?i î?i va oferi mereu puterea necesar? pentru a învinge ispita. Începe drumul eliber?rii prin credin??. Dumnezeu nu a dezam?git pe niciun om sincer. Nu te va dezam?gi nici pe tine. Fii sincer cu Dumnezeu ?i încrez?tor în puterea Lui cea foarte mare.

6. Crede în biruin??. Tr?ie?te cu mentalitatea înving?torului. Nu trebuie s? tr?ie?ti cu team?. Nu trebuie s? te gânde?ti c? iar vei c?dea. Gânde?te pozitiv. Bazeaz?-te pe puterea ?i pe credincio?ia lui Cristos în via?a celor sinceri. Adu-?i toate problemele, temerile ?i fr?mânt?rile cu încredere înaintea Domnului. Indiferent unde vei ajunge ?i în ce conjunctur? te vei afla, harul Domnului î?i va fi suficient. Impulsul sexual, ca orice alt impuls l?sat în via?a noastr?, poate fi controlat. Cu puterea ce î?i va fi oferit? de Dumnezeu ?i tu îl vei putea controla.

Continua articolul scris de Dr. Viorel Iuga

Bisericata.com – pasim dincolo de cuvinte…

2 thoughts on “Cum Să Scap Din Jugul Masturbării?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s