Conferinţa Flacăra Închinării “Umblând în puterea lui Dumnezeu”


Banner-site-CONFERENCE-bun.

Biserica Fl?cara Închin?rii din Alba Iulia va organiza a X-a edi?ie a conferin?ei na?ionale de Tineret Flac?ra Închin?rii.

În anul 2000 câ?iva tineri cu pasiune ?i viziune din Alba au pus la cale organizarea unei conferin?e de tineret profitând de faptul c? la Alba Iulia se organizeaz? în fiecare an Ziua Na?ional? a României. La prima edi?ie a conferin?ei au participat 600 de tineri din toate col?urile ??rii. În urma impactului pe care conferin?a l-a avut asupra tinerilor, am în?eles c? suntem chema?i s? slujim în felul acesta tinerilor.

Anul acesta se împlinesc 10 ani de la prima edi?ie a conferin?ei. Au fost 10 ani grei, cu critici ?i încuraj?ri, cu satisfac?ii ?i dezam?giri…îns? ceea ce ne-a ?inut s? fim perseveren?i a fost Credin?a c? ceea ce facem vine de la Dumnezeu ?i este spre folosul genera?iei tinere din România. În urma conferin?elor mii de tineri au fost atin?i ?i încuraja?i s? îl iubeasc? pe Dumneyeu ?i s? stea aproape de El.

Tema conferin?ei din acest an este ‘Umblând în puterea lui Dumnezeu”.

Invita?i s? conferen?ieze:
• Lucian Oniga – Liderul Peniel
• David Coop – pastor S.U.A.
• Ionut Dura – liderul departamentului de Înv???tur? din biserica Flac?ra Închin?rii.

Lauda ?i Închinarea va fi condus? de trupa 4Motion din Cluj Napoca (Centru Cre?tin Caleb).
În cadrul conferin?ei ve?i putea asculta un concert cu Sunny de la Vitamina C.

IMPORTANT
Conferinta propriu-zis? va avea loc mar?i-1 Decembrie, începând cu ora 9:30. Pentru cei care ajung la Alba Iulia în data de 30 Noiembrie 2009 se va organiza un “ajun al conferin?ei”, programul începând seara la ora 18.

Loca?ia: Conferin?a Flac?ra Închin?rii din acest an nu se va mai ?ine la biserica penticostala Salem din Alba Iulia. A X-a edi?ie a conferin?ei va avea loc la Restaurantul Mercur din Alba Iulia de pe strada Vasile Alecsandri, Nr. 68.

Taxa de participare este de 20 lei.
Aceast? sum? include ?i prânzul zilei de mar?i, 1 Decembrie.
Plata taxei de participare se va face la Banca Comerciala Român? în contul RO88RNCB0318037687320001 pe numele titularului Lupean Alin Florin. La explica?ii trece?i dona?ie din partea lui…(trece?i numele dumneavoastra).

Înscrierea participan?ilor
Înscrierile se vor face pe Internet în limita locurilor disponibile (aproximativ 600) dupa principiul primul venit, primul servit. Pentru a v? înscrie la conferin?a Flac?ra Închin?rii din acest an trebuie s? completa?i formularul de înscriere pe care îl g?si?i AICI.

Cazare:
Nu se ofer? cazare celor din jude?ul Alba ?i judetele limitrofe jude?ului Alba.

Contact: Pentru mai multe detalii v? rug?m s? ne contacta?i la adresa de e-mail flacarainchinarii@gmail.ro sau s? suna?i la num?rul de telefon 0742775980 – Florin Lupean

Programul conferin?ei va fi afi?at în câteva zile pe site.

Bisericata.com – pasim dincolo de cuvinte…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s