Trinitatea unui singur Dumnezeu – Cum poate omul înţelege Trinitatea?


trinitateaMintea e prea limitat? pentru a cuprinde nem?rginirea… îns? Trinitatea e putin în fiecare din noi.

Acest adev?r m-a cutremurat… m-a f?cut mai responsabil? de faptele mele, de cuvintele rostite… de gânduri. Daca Tat?l tr?ie?te prin mine… atunci El nu se înghesuie s? ajung? pe scaunul liber din autobuz, nu se r?zvr?te?te când cineva Îi face nedreptate, nu minte… nu r?neste… Daca Fiul tr?ie?te în mine… atunci El nu strig?, nu se r?ste?te când nu ob?ine ce vrea, nu arunc?… nu distruge… Dac? Duhul respir? în mine… atunci El nu judec?, nu gânde?te r?u, nu ascunde adev?rul, nu se mândre?te… nu e nemul?umit…

Ce multe am avut de schimbat când am înteles adev?rul Treimii.

Duhul este inima care pulseaz? via?a… “Am primit un duh de în?elepciune ?i de descoperire în cunoa?terea deplin? a lui Isus, având ochii inimii ilumina?i.” (Efeseni 1:17, 18) Prin El, care sta în noi, departe de ochii de carne, putem cânt?rii ?i alege corect la r?scruce de drumuri… Doar El ne poate face una cu Fiul. “Cunoa?tem c? r?mânem în El ?i c? El r?mâne în noi prin faptul c? ne-a dat din Duhul S?u.” ( 1 Ioan 4: 13 ) F?r? de El nu am putea iubi… nu am putea cunoa?te … nu am putea tr?i… Vreau s? cred c? Duhul are form? de inim?. Poate, uneori, de aceea omul deseneaz? inimi pe nisip, pe asfalt, pe hârtie sau din petale de flori… E dorin?a Duhului de a se exterioriza, de a f?uri fapte ziditoare în afara trupului. E inima care iube?te s?racii ?i are mil? de cei c?zu?i… inima care crede, chiar dac? nu vede, care iube?te, chiar dac? nu prime?te nimic în schimb… ea cunoa?te smerenia ?i se mul?ume?te cu pu?in, privind pe al?ii zâmbind.

Duhul provoac? ochii s? se înal?e împreun? cu mâinile, spre Cer, în rugaciuni… S? avem îns? grij?… exist? duhuri care imit? forma Duhului, dar faptele lor nu sunt vii… Acestea, de obicei, sunt inimi de piatr?… ?i le poart? acei oameni care nu ?tiu iubi altceva în afara fiin?ei lor.

Continua aici…
Scris de Ligia Trînc?

Bisericata.com – pasim dincolo de cuvinte…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s