Crestin Total pentru Cristos


crestintotal - un an implintCRE?TIN TOTAL, aniverseaz? 1 an de existen??. CRE?TIN TOTAL, un site dedicat în totalitate Domnului, un loc unde Domnul î?i vorbe?te atât de personal, prin slujitorii S?i care î?i dedic? timp ?i resurse, pentru ca acest site s? fie mereu reactualizat ?i plin de Cuvântul Adev?rului. Domnul s? binecuvinteze pe to?i acei care au în?eles cât de important e s? scrii m?car un mic gând, o idee, un verset, un îndemn din partea Domnului, pe care s?-l împ?rt??e?ti cu fra?ii ?i surorile în Domnul!

2 Cronici 16:9 „C?ci Domnul Î?i întinde privirile peste tot p?mântul, ca s? sprijineasc? pe aceia a c?ror inim? este întreag? a Lui”. CRE?TIN TOTAL CU INIMA ÎNTREAG? PREDAT? DOMNULUI, acesta înseamn? un cre?tin adev?rat. ?i mul?umesc Domnului c? numai El a sprijinit pân? acum lucrarea la acest site…SLAV? LUI!!!

CRE?TIN TOTAL, aceste dou? cuvinte îmi r?sun? mereu în inim?. ?i m? gândesc la ele mult mai departe…mult mai spiritual…mult mai practic…CRE?TIN TOTAL, cu drag îmi r?sun? în minte…CRE?TIN TOTAL…dar oare de ce tocmai…CRE?TIN TOTAL?

CRE?TIN TOTAL, este exact ceea ce dore?te Domnul de la noi. Proverbe 23:26 „Fiule, d?-mi inima ta, ?i s? g?seasc? pl?cere ochii t?i în c?ile Mele”. Cre?tin total, înseamn? s? dai toat? inima ta Domnului, s? fii pe deplin predat Lui, ?i astfel El va putea lucra în dreptul t?u. ?i s? nu uit?m un lucru foarte important, atunci când toat? inima este a Domnului, El ne va r?spunde oricând Îl vom chema… Psalmi 145:18 „Domnul este lâng? to?i cei ce-L cheam?, lâng? cei ce-L cheam? cu toat? inima”.

A? vrea acum în incheiere s? îmi îndrept gândul în mod special spre Emanuel ?i Simi, care î?i dedic? un timp special pentru aceast? lucrare. S? nu uita?i niciodat?: Psalmul 37:23-24 „Domnul înt?re?te pa?ii omului, când Îi place calea lui; dac? se întâmpl? s? cad?, nu este doborît de tot, c?ci Domnul îl apuc? de mân?”. Sunt sigur? c? a?i întâmpinat multe greut??i, multe piedici au ap?rut mereu în fa?a voastr? dar Dumnezeu a fost mereu acolo lâng? voi ?i v-a apucat de mân?, SLAV? LUI!!! Fi?i mereu tari în lucrul Domnului ?i El va fii cu voi toate zielele vie?ii, AMIN!!!

?i tuturor cititorilor le doresc: Psalmul 37:4 „Domnul s?-?i fie desf?tarea, ?i El î?i va da tot ce-?i dore?te inima”.

de Flory P?tru

Bisericata.com – pasim dincolo de cuvinte…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s