Studiu descoperă că tinerii sunt cei mai puţin interesaţi în citirea Bibliei


tanarUn studiu de cercetare recent care apar?ine de grupul Barna a g?sit faptul c? mul?i tineri sunt sceptici în leg?tur? cu Biblia.

Într-un studiu care cerceteaz? schimbarea atitudinii fa?? de Biblie de a genera?ie la genera?ie, organiza?ia cu baza în California a g?sit c? 67 % din adul?ii cu vârstele între 18-25 de ani privesc Biblia ca pe un text sacru. Peste 80% dintre cei de 26-41 de ani ?i 91% dintre cei peste 42 de ani au aceea?i p?rere.

Tema central? a abord?rii tinerilor fa?? de Biblie este scepticismul, a spus David Kinnaman, director al Barna. „Ei pun la îndoial? istoria biblic? ?i relevan?a ei în vie?ile lor, ducând mul?i tineri la respingerea Bibliei ca fiind tot ce are nevoie cineva pentru o via?? plin? de sens.”

Numai 30% din adul?ii sub 25 de ani au spus c? Biblia este total acurat? în principiile pe care le înva??, iar 58%in cei peste 64 de ani sunt de acord.

Studiul a mai g?sit c? 56% din tineri au o perspectiv? universal? asupra Bibliei. Numai 30% din cei peste 64 credeau c? adev?rurile din Biblie pot fi g?site ?i în alte texte religioase.

Adul?ii tineri citesc mai pu?in Biblia, 40% din ei pretinzând c? au citit din ea înm ultima s?pt?mân?, comparat cu 53% dintre pensionari. Tinerii citesc mai pu?in Biblia, dar majoritatea celor ce au r?spuns au spus c? citesc cel pu?in 15 minute în ultima s?pt?mân?.

Kinnaman spune c? 19% din cei sub 25 de ani ?i-au exprimat dorin?a de a cunoa?te mai mult Biblia, fa?? de 9% din cei peste 64 de ani care au aceea?i dorin??.

„Poate c? tinerii doresc s? participe mai mult la procesul de înv??are, nu numai s? fie prezen?i la cursuri,” a spus Kinnaman.

„Cei între 18-41 a?teapt? experien?e ce apar a fi interactive, care s? le permit? s? fie deschi?i ?i sinceri în întreb?rile lor, care sunt stimulante din punct de vedere tehnologic, care se fac cu cei de aceea?i vârst? ?i între oameni de încredere, ?i care le dau ?ansa s? fie creativi ?i vizuali,” a continuat el. „A?tept?rile lor pot au nu s? fie pe de-a-ntregul s?n?toase, dar f?r? a lua în considerare aceste situa?ii, Biblia va continua s? piard? teren în genera?ia urm?toare.”

Sursa, voxvocis.us

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s