Ficţiune vs Realitate


bannermicDumnezeu a spus „S? fie…” ?i a fost. El ne-a creat ?i pe noi dup? chipul ?i asem?narea Lui ?i ne-a d?ruit puterea cuvintelor. Cuvintele pot ucide sau pot da via??, pot na?te lumi splendide, sau pot distruge chiar ?i lumea în care tr?im. De aceea prin acest concurs vrem s? îi c?ut?m pe cei care au descoperit poten?ialul din ei ?i înclina?ia lor spre literatur?, ?i ca în vremurile de demult s? îi chem?m la o lupt? dreapt?, în care adev?rul, frumosul, stilul ?i profunzimea cuvintelor sunt arme, iar cel mai iscusit în mânuirea lor va fi înving?tor.

Motiva?ia noastr? este promovarea valorilor ?i literaturii cre?tine ca o m?rturie pentru noi cei de azi ?i copiii lumii de mâine.

„S? se scrie lucrul acesta pentru neamul de oameni care va veni ?i poporul care se va na?te s? laude pe Domnul.” (Psalmul 102:18)

De aceea dac? ai un manuscris, un volum de proz? (roman sau povestiri) sau poezie, ce nu a mai fost publicat pân? acum, te invit?m s? iei parte la acest concurs în contextul în care literatura cre?tin? autohton? este  disconsiderat? ?i în cel mai bun caz ignorat?. Mai multe detalii legate de modul de înscriere se g?sesc pe paginaRegulament.

Îns? nu e nevoie s? fii un scriitor sau poet sau dramaturg pentru a putea contribui la acest proiect. Acceseaz? pagina Implic?-te! ?i descoper? cum ?i tu po?i face parte din aceast? lucrare.

Câteodat? este greu s? facem deosebirea dintre ce este real ?i ceea ce credem sau ni se pare c? e real, dintre fic?iune ?i realitate, iar în noi se duce o lupt?. Azi cine va fi câ?tig?tor? Realitatea ultim? este Isus Christos, în compara?ie cu El via?a noastr? este pur? fic?iune. Cine define?te realitatea? Cine delimiteaz? fic?iunea? Întreb?ri care poate î?i vor g??i r?spuns. Dac? ?i tu ai întreb?ri sau pur ?i simplu dore?ti s? discu?i cu noi, s? î?i exprimi acordul sau, de ce nu, dezacordul cu privire la acest concurs, te rug?m s? te înscri ?i a?tept?m comentariile tale la articolele de Blog.

http://www.fictiunevsrealitate.ro/blog

One thought on “Ficţiune vs Realitate

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s