Laureat Nobel: “Biblia este un manual de moravuri proaste”


laureatJose Saramago, câ?tig?tor, în 1998, al Premiului Nobel pentru Literatur?, a f?cut, s?pt?mâna trecut?, o afirma?ie care a revoltat cercurile religioase.

În cadrul discursului sus?inut cu ocazia lans?rii c?r?ii sale, “Cain”, Saramago a spus c? lumii i-ar fi fost mai bine f?r? Biblie, pe care o consider? “un manual de moravuri proaste”.

În acest context, Biserica Romano Catolic? l-a acuzat pe autorul în vârst? de 86 de ani de publicitate agresiv?.
Cartea, care poart? numele unui persoanj biblic, reprezint? o versiune ironic? a pove?tii lui Cain, fiul lui Adam ?i al Evei, care l-a ucis pe fratele s?u mai mic, Abel.

În cadrul lans?rii care a avut loc în ora?ul portughez Penafiel, Saramago a afirmat c? este sigur c? volumul s?u nu îi va afecta pe credincio?ii catolici, întrucât “ace?tia nu citesc Biblia”.

“Biblia este un manual de moravuri proaste care are o influen?? puternic? asupra culturii noastre ?i chiar asupra felului în care tr?im. F?r? Biblie am fi fost diferi?i, cu siguran?? mai buni”, a spus Saramago, citat de agen?ia Lusa.

“Dumnezeu e doar în mintea noastr?”

Scriitorul l-a atacat, în continuare, pe “acel Dumnezeu crud, egoist ?i insuportabil, care exist? numai în min?ile noastre” ?i a mai spus c? este convins c? opera sa nu va aduce niciun fel de nemul?umiri din partea Bisericii Catolice, întrucât credincio?ii acesteia sunt doar de fa?ad? ?i nu au citit niciodat? Cartea Sfânt?.

“Cel mult i-a? putea ofensa pe evrei, dar ast nu are pentru mine nicio importan??”, a mai spus Saramago.

Gravele sale afirma?ii nu au r?mas f?r? ecou imediat. P?rintele Manuel Marujao, purt?torul de cuvânt al Conferin?ei episcopilor portughezi, spune c? toate remarcile laureatului Nobel nu sunt nimic altceva decât un mod agresiv de a face publicitate c?r?ii sale.

“Un scriitor de talia lui Jose Saramago poate critica, îns? insultele nu aduc nim?nui niciun avantaj, mai ale unui câ?tig?tor al Premiului Nobel”, a declarat prelatul.

De aceea?i p?rere este ?i rabinul Elieze Martino, purt?tor de cuvânt al comunit??ii evreie?ti din Lisabona, care afirm? c? lumea evreiasc? nu va fi ?ocat? de scrierile lui Saramago sau ale oric?rui alt autor, deoarece “Saramago nu cunoa?te Biblia iar nivelul s?u de perce?ie este numai superficial”.

Conflictul cu religia

Scriitorul portughez nu este la prima controvers? pe care o creeaz? pe teme religioase. În 1992, cartea sa, “Evanghelia dup? Iisus Hristos” a provocat un scandal de propor?ii. În cartea sa, Saramago scria despre Hristos c? ?i-ar fi pierdut virginitatea cu Maria Magdalena ?i era “folosit de Dumnezeu pentru a controla lumea”.

Romancier, dramaturg ?i jurnalist, Jose Saramago este perceput mai mult ca un scriitor alegoric, care adopt? o atitudine subversiv? asupra realit??ilor istorice, punând accent pe factorul uman.

Sursa, evz.ro

One thought on “Laureat Nobel: “Biblia este un manual de moravuri proaste”

  1. Socant….socant….si iar socant, atunci ne miram ca suntem unde suntem….sincer ,abia acuma inteleg adevaratul sens al cuvantului, “are o indelunga rabdare”.
    Doamne iarta-i ca nu stiu ce fac,iar pe noi ajuta-ne sa punem si mai mult baza pe Cuvantul Tau “BIBLIA”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s