Casatoriile gay continua sa napastuiasca biserica locala


gay-churchs600x600Cuplurile de acela?i sex din Suedia î?i pot oficializa rela?ia ?i în fa?a altarului. Asta deoarece Sinodul Bisericii protestante luterane a aprobat, ieri, legea intrat? în vigoare pe 1 mai, care le permite homosexualilor s? se c?s?toreasc?, în temeiul legii civile sau religioase. M?sura, care va fi aplicat? de la 1 noiembrie, a fost aprobat? cu o larg? majoritate de voturi, scrie AFP. Astfel, aproape 70% dintre cei 250 de membri ai Sinodului au votat în favoarea Legii cu privire la c?s?toria neutr? din punct de vedere sexual.

Suedia, deja pionier? în domeniul dreptului la adop?ie, pentru cuplurile homosexuale, se încadreaz? între primele ??ri care autorizeaz? oficierea “c?s?toriilor” gay în sânul unei biserici majoritare.

Principala asocia?ie pentru ap?rarea drepturilor homosexualilor din Suedia, RFSL, a salutat m?sura. “Homosexualii ?i bisexualii se vor putea sim?i, în cele din urm?, un pic mai bine-veni?i în societate”, potrivit mesajului transmis de RFSL. În schimb, asocia?ia critic? dreptul pastorilor de a refuza oficierea unui “mariaj” homosexual. Caz în care Biserica trebuie s? aib? posibilitatea de a g?si un alt preot pentru ceremonie.

Bisericile Catolic? ?i Ortodox?, minoritare în aceast? ?ar?, ?i-au exprimat regretul fa?? de decizia Bisericii protestante luterane.
“Cu triste?e, am luat la cuno?tin?? decizia Sinodului. Uniunea cuplurilor de homosexuali vine în contradic?ie total? cu tradi?ia ?i viziunea noastr? despre crea?ie”, arat? o declara?ie comun? a celor dou? biserici.

Sursa, Evenimentul Zilei

One thought on “Casatoriile gay continua sa napastuiasca biserica locala

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s