Lucian Croitoru: Premier sau iepure?


18374ae6d136c79f33a13c3bcb73f969L-a vrut B?sescu. Nu îl vor îns? grupurile parlamentare majoritare. Lucian Croitoru, premierul desemnat, este piatra de încercare a stabilit??ii politice în România.

De acceptarea sau de respingerea nominaliz?rii lui depinde soarta Cabinetului Boc 2, dac? va conduce în continuare România ca guvern interimar. Lucian Croitoru, independentul care a reprezentat op?iunea PDL pentru Consiliul de Administra?ie al B?ncii Na?ionale a României, pare un bun teoretician ?i un sf?tuitor apropiat al lui Mugur Is?rescu (a ?i fost logodit cu fiica acestuia). Croitoru a scris mai multe c?r?i ?i articole cu tematic? economic?. A fost îns? respins de comisiile economice din Parlament pentru postul de membru al Consiliului de Administra?ie al BNR. Atât. De condus nu a condus nimic, nici m?car un birou. Acum are preten?ia s? conduc? o ?ar?.

Traseul profesional al lui Lucian Croitoru este cam încâlcit, iar pân? acum nu a fost niciodat? ?ef peste vreo institu?ie de stat sau privat?.

Mai mult sf?tuitor pentru al?ii. Pe scurt, a fost expert la guvern, apoi consultant la o firm? privat?, apoi consilier principal al ministrului Finan?elor, consilier principal al guvernatorului BNR ?i consilier al directorului executiv de la Reprezentan?a României la FMI. Desemnarea pentru func?ia de premier l-a g?sit tot pe func?ia de consilier al guvernatorului BNR, de data aceasta pe probleme de politic? monetar?.

Lucian Croitoru are la activ, anul acesta, dou? rateuri în carier?. A candidat pentru un loc în Consiliul de Administra?ie al Bursei de Valori Bucure?ti, la propunerea reprezentan?ilor bursei, îns? nu a reu?it s? câ?tige. De asemenea, candidatura sa pentru postul de viceguvernator al BNR, sus?inut? de PDL, a fost respins? în Parlament.

Liderii PSD ?i PNL sus?in c? Lucian Croitoru nu este o propunere „viabil?“, iar partidele lor nu-l vor sus?ine în Parlament.

Imediat ce va primi solicitarea cu primul-ministru desemnat, pre?edintele PSD, Mircea Geoan?, este hot?rât s? convoace Birourile Permanente reunite ale Parlamentului pentru a sesiza Curtea Constitu?ional? în ceea ce prive?te conflictul între institu?iile statului – Parlament ?i Pre?edin?ie. Geoan? le-a cerut lui B?sescu ?i Boc s? treac? PDL-ul în opozi?ie ?i s? nu se mai „cramponeze de putere“. Despre Croitoru, Geoan? sus?ine c? ar putea fi doar ministru de Finan?e într-un guvern condus de Klaus Iohannis.

Continua articolul aici..
Sursa, cotidianul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s