România dă startul în revoluţia fizicii şi a medicinei în lume. Laserul anticancer, lângă Bucureşti


laser-romaniaRomânia va fi ?ar?-gazd? ?i partener-cheie pentru construirea celui mai puternic laser din lume, prin proiectul european „Extreme Light Infrastructure“ (ELI).

Proiectul ELI vizeaz? ob?inerea unor fascicule laser cu intensit??i de peste o mie de ori mai mari decât valorile disponibile în prezent. Acesta poate oferi în timpi extrem de scur?i (Atto secunde, adic? miliardin de miliardin pe secund?) o putere echivalent? de peste 10.000 de ori mai mare decât puterea produs? de toate facilit??ile planetei produc?toare. „Astfel va deveni posibil? explorarea unor zone inaccesibile pân? acum, precum interac?ia laser cu materia la energii unde legile relativiste ar putea s? nu mai fie suficiente, investiga?ii ale dinamicii electronilor în atomi, molecule, plasme ?i solide, mergând pân? la crearea de perechi particule-antiparticule în vid“, a anun?at Marius En?chescu, vicepre?edintele Autorit??ii Na?ionale pentru Cercetare ?tiin?ific? (ANCS).

stfel, României îi revine construirea pe campusul ?tiin?ific de la Platforma M?gurele a unei infrastructuri paneuropene, un adev?rat complex de laseri de mare putere ?i acceleratori de particule care s? se întind? pe aproape dou? hectare. „Vor fi posibile aplica?ii cu mare impact ?tiin?ific, economic ?i social de la realizarea total?, de la realizarea de acceleratori de particule de dimensiuni reduse ?i parametri comparabili cu cei ai marilor acceleratori existen?i, terapie anticancer, medicamente ?i pân? la reducerea timpilor de via?? a de?eurilor radioactive de la milioane de ani, cât sunt necesare în prezent, pân? la câteva zeci de minute“, explic? vicepre?edintele Autorit??ii Na?ionale pentru Cercetare, care precizeaz? c? „România va fi pus? pe harta facilit??ilor europene. Vor veni cercet?tori din toat? lumea. Va avea consecin?e importante de imagine, dar ?i pentru industria româneasc?“.

Continua aici…
Sursa, cotidianul.ro

One thought on “România dă startul în revoluţia fizicii şi a medicinei în lume. Laserul anticancer, lângă Bucureşti

  1. Asta este foarte bine, ceva nou pentru Romania, chiar si pentru Europa. Si totusi, daca s-au gandit la Romania, se pare ca stiu ce gandesc. 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s