Interviu cu grupul “Sinai”


sinai-7Prin muzic? la muntele Sinai

Cinci persoane, aceeasi viziune… De 11 ani ani, de când s-a n?scut a avut în componen?a sa peste 20 de membri. Cea mai mare binecuvântare pentru ei este bucuria din slujire. Anul trecut au s?rb?torit jubileul de 10 ani, iar ziua de na?tere a grupului este 2 februarie 1998. În aceast? lun?, v? invit?m s? face?i cuno?tin?? cu grupul “Sinai”.

Levi?ii grupului „Sinai”

Marina Rusnac este clasa a 10-a ?i face parte din acest grup de doi ani ?i câteva luni. Natalia Golovaciuc este student? la master, la Facultatea de Asisten?? Social? ?i de cinci ani sluje?te ca ?i membr? a grupului Sinai. Fratele Victor Grec este veteranul grupului “Sinai” ?i conduc?torul forma?iei în to?i ace?ti 11 ani. Boris Grec a finisat ?coala muzical? la Hânce?ti, iar acum lucreaz? împreun? cu tat?l la construc?ii. Sper? ca în curând s? poat? studia în continuare muzica. Boris a devenit membru al forma?iei cu trei ani în urm?. Alexandru Cerdei cânt? la org?. Cei cinci levi?i sunt to?i originari din s. Crasnoarmeisceo, rn. Hînce?ti.

Ini?ial, forma?ia “Sinai” a fost doar un colectiv de b?ie?i.  Foarte mul?i doreau s? cânte în forma?ie, dar cu timpul, au r?mas mai pu?ini. Pe parcursul a 11 ani, componen?a grupului s-a schimbat în continuu, care s-a c?s?torit, care a plecat în America, cineva s-a stabilit în Spania. Acum sunt un format în principal de tineri. Ideea de a fonda o forma?ie a ap?rut din întâmplare, atunci când câ?iva tineri s-au apropiat de fratele Victor cu întreb?ri despre acorduri, chitar?, muzic? etc. Pân? atunci, fratele Victor a mai cântat într-o forma?ie care a avut o via?? scurt?. B?ie?ii s-au adunat la o repeti?ie, apoi la o a doua ?i a?a a ap?rut ideea de a fonda o forma?ie. De atunci, pe parcursul celor 11 ani aceasta este slujirea ?i pasiunea lui, pe care o transmite cu mare dragoste tinerilor din forma?ie. Un timp au cântat f?r? denumire. Pentru c? erau doar b?ie?i în forma?ie, fratele mai mare s-a gândit cum s?-i disciplineze ?i le-a lansat o provocare. Cum împline?te fiecare cele 10 porunci? ?i, pentru c? cele 10 porunci au fost date poporului Israel la Muntele Sinai, forma?ia a luat acela?i nume.

Continua pe crestintotal.ro – partener media cu bisericata.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s