Proiect de Misiune în România


salsoma

Departamentul de Misiune al Uniunii Bisericilor Baptiste din România organizeaz? pentru luna Octombrie sau cu ocazia s?rb?torii Zilei Mul?umirii, o colect? special? destinat? proiectelor misionare locale. Proiectul misionar na?ional de anul acesta vizeaz? o zona din Oltenia si mai precis satul Sla?oma, sat natal al celui ce a tradus Biblia in limba român? ?i anume fratele Dumitru Cornilescu. Sla?oma este situat la jum?tatea distan?ei dintre ora?ele Craiova si Drobeta Turnu Severin. Este deja cunoscut c? aici nevoile spirituale sunt extrem de evidente ?i astfel c? ne propunem re-plantarea unei biserici. De aceea, am dori s? atragem aten?ia credincio?ilor bapti?ti români c? ne dorim intensificarea rug?ciunile pentru aceast? zon? ?i în ace?i timp dorim s? oferim bisericilor posiblitatea de a contribui financiar. Fondurile strânse astfel vor fi exclusiv folosite pentru acest proiect misionar.

Pentru mai multe informa?ii legate de colecta special? organizat? cu ocazia s?rb?toriri Zilei Mul?umirii sau intr-una dintre duminicile lunii Octombrie, v? rug?m s? ne scrie?i la adresa de mai jos. Mai mult, dac? dori?i proiectul scris sau dori?i s? prezenta?i bisericii un scurt material informativ în format PowerPoint, v? rug?m s? scrie?i la adresa: misiunebaptista@gmail.com.

In slujba Lui,

Alexandru Vlasin
Coordonator Departament de Misiune,
Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din România
www.uniuneabaptista.ro,
misiunebaptista@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s