Premiul Nobel pentru literatură a fost atribuit autoarei de origine română Herta Müller


d1b7c251ccd419c88a9e09b7d1eb31d6Laureatul Nobelului pentru literatur? 2009 este scriitoarea german? de origine român? Herta Muller, recompensat? pentru onestitatea prozei în care descrie un piesaj al dezr?d?cin?rii, a anun?at, joi, Academia Suediei.

Herta Müller s-a n?scut într-o familie de ?vabi din Banat, dar a emigrat în Germania în 1987, dup? ce leg?turile ei cu studen?ii ?i scriitorii de limb? german? din Aktionsgruppe Banat intr? în aten?ia Securit??ii. Mama scriitoarei a fost deportat? într-un lag?r din Uniunea Sovietic?, ast?zi pe teritoriul Ucrainei.

În 2008, laureatul a fost Jean-Marie Gustave Le Clézio (Fran?a), pentru c? este “scriitorul desprinderii, al aventurii poetice ?i extazului senzual, exploratorul unei lumi umane aflate deasupra ?i dedesubtul civiliza?iei predominante”. NewsIn

Sursa, cotidianul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s