Ecclesiastul in evenimentele moderne: Am muncit pe-acest pământ pentru-o cruce şi-un mormânt


batran2Am intrat în vorb? cu câ?iva gropari care p?reau c? ?tiu totul despre lumea de dincolo (unul dintre ei era chiar cu un picior în groap?) ?i i-am întrebat cam cât mai cost? o cript?. Au zis c? e criptat? informa?ia, c? depinde de materialul pe care-l bag?, dar c?, ?inând cont c? e criz?, o las? la 5.000 de euro. Cript? din beton, placat? cu granit. Îmi dau ?i garan?ie la ea ?i „after sell service“, a?a le-a zis patronul s? zic?. M-au întrebat apoi ce vorbe vreau s? scrijelesc în piatr? ?i mi-au dat o list? din care s?-mi aleg:

1. „Am muncit pe-acest p?mânt pentru-o cruce ?i-un mormânt.“ Epitaful mi s-a p?rut destul de potrivit pentru perioada asta de criz?. Crucea a? putea s-o achit pe loc, iar pentru cript? pot folosi programul Guvernului: „Prima cas?“ de veci.

2. „Din calea vie?ei nevrând am plecat ?i-n mari dureri so?ia mi-am l?sat.“ M-a dus cu gândul la divor?ul din coali?ie, la retragerea PSD de la guvernare, la moartea alian?ei PSD-PDL.

3. „O via?? liber eu am fost/ S? fac ceea ce-mi place/ Dar am ajuns aicea, jos,/ ?i nu mai am ce face.“ Nu m-am putut gândi decât la Miron Cozma, obligat, dup? ie?irea din pu?c?rie, s? se întoarc? în min? pentru a-?i între?ine familia.

Nu mi-a pl?cut, în mod deosebit, nici unul. Groparul ?l b?trân nu s-a l?sat ?i a scos un catalog cu poze. „Astea le-am executat deja, domnu’, le vede?i pe crucile din cimitir.“
„La vreo doi metri mai jos/ zace corpul meu frumos,/ Nu trece nep?s?tor, c? ?i tu e?ti muritor.“ ?i era ?i poza unei tinere. Primele dou? versuri mi-au produs fiori pe ?ira spin?rii. Cât de frumos mai poate s?-?i fie corpul la doi metri sub p?mânt? Urm?toarea fotografie, cu un epitaf în englez?: „You have up in the sky. Please watch you mumy and dady“, m-a l?sat, vorba poetului na?ional (?i el înmormântat la Bellu), „nemuritor ?i rece“. Tr?im în România, murim în România, s-o facem în limba român? pân? la sfâr?it.

Un singur epitaf mi-a pl?cut cât de cât. P?rea scris de B?sescu pentru Elena Udrea, dup? ce aceasta din urm? va fi fost deferit? justi?iei: „Lenu?a mea scump?/ te caut pretutindeni/ ?i te a?tept mereu,/ dar nu e?ti nic?eri,/ e numai gândul meu“.

V?zând c? nu pot s? m? hot?r?sc, groparii au s?rit s?-mi arate ?i poze cu accesorii pentru cript?, incluse în acela?i pre?. Cic? sfinc?ii sunt foarte cool anul acesta ?i se poart? mai ceva decât cristalele swarovsky.

M-am desp?r?it cu greu de gropari. Deveniser?m prieteni. Cei doi litri de palinc? pe care-i adusesem parc? intraser? în p?mânt. Au spus c?, dac?-l îngrop pe primul cu ei, pe al doilea îl îngroap? gratis, c? au o promo?ie pân? la alegeri. Nu conteaz? din ce partid e. Ce mai, ?tiau s? fac? afaceri! Le-am promis c-o s?-i caut neap?rat, imediat ce dl pre?edinte va anun?a c? România a dat ortul popii.

Sursa, Cotidianul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s