Nu te da drept cine nu ești!


print si cersetorEclesiastul 10:5-7 Este un r?u pe care l-am v?zut supt soare, ca o gre?al?, care vine dela celce cîrmuie?te:  nebunia este pus? în dreg?torii înalte, iar boga?ii stau în locuri de jos. Am v?zut robi c?l?ri, ?i voivozi mergînd pe jos ca ni?te robi.

Multora le-ar pl?cea s? fie ceea ce nu sunt în realitate. Ei încearc? s?-?i prezinte cuno?tin?ele modeste ca fiind echivalente cu ale acelor care au studiat nop?i. Ca s? afirmi ceva trebuie s? fi studiat personal, nu s? dai cuno?tin?ele altora ca fiind ale tale.

S? v? zic un caz: o domni?oar? cu cuno?tin?e limitate la maxim ?i cu cartea de vizit? numit? „Prostia”, încerca s?-mi prezinte o doctrin? pe care singur? nu o cuno?tea. Cel mai interesant moment era c? ea prezenta lipsa ei de cuno?tin?e ca fiind cuno?tin?e. Cînd din dou? cuvinte i-am demonstrat c? nu ?tie ce vorbe?te a r?mas uimit?. Probabil se a?tepta s? cunoasc? ceea ce nu a studiat. Altul spunea c? a terminat cîteva facult??i: una sportiv?, ni?te cursuri ?i o facultate la ff. El spunea c? ff înseamn? „f?r? frecven??”, de?i în cazul lui însemna mai degrab? „f?r? folos”.

Cuno?tin?a nu vine din nori, ci prin studiere. Niciodat? nu mi-e ru?ine s? ar?t ceea ce cunosc, iar altora s? se ar?t ceea ce ei nu cunosc. David Bacon a spus „Cuno?tin?a înseamn? putere”. Dac? e?ti o persoan? care ?tii c? ceea ce spui se bazeaz? pe cuno?tin?e nu te ru?ina s? ar??i cine e?ti. Nu te l?s? intimidat niciodat? ce cei care nu cunosc ci dau impresia. Lor pe drept le merge proverbul: „Cel prost dac? nu se laud? nici nu-i ?ade bine”.

Atunci cînd te dai drept cine nu e?ti repede va ie?i la iveal?.

Proverbe 26:12 Dac? vezi un om care se crede în?elept, po?i s? ai mai mult? n?dejde pentru un nebun decît pentru el.

Scris de Ciprian Sarivan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s