De fapt, ateilor le place creştinismul(1)


Galileo_before_the_Holy_Office

În primul rând trebuie s? v? spun c? în ultimul timp am ascultat mai multe dezbateri ale lui Dinesh D’souza ?i John Lennox ?i lor li se datoreaz? unele idei pe care le exprim în acest articol. Apoi v?d destul de clar c? subiectul acesta este mult mai larg ?i mai complex decât modul simplist în care îl abordez eu, dar acest lucru nu este un neajuns din moment ce ?i în felul acesta simplist vor fi unii care îl vor considera prea complex.

Am auzit atei care acuzau cre?tinismul pentru arderea vr?jitoarelor ?i de asemenea c? este un sistem anti?tiin?ific ?i limiteaz? progresul ?i cunoa?terea uman?. Apoi unii din ei mai spun c? sistemul moral cre?tin este unul care nu mai prezint? nicio relevan?? ?i ofer? în schimb un alt ghid de vie?uire reprezentat dup? câte se pare de etica umanist?. În acest sens se scriu c?r?i, se particip? la emisiuni televizate, se organizeaz? conferin?e ?i chiar campanii de secularizare a societ??ii. Pân? la acest punct, am fost cu totul descriptiv ?i sunt aproape sigur c? ateii care-mi vor citi scrierea vor fi în?eles foarte bine c? descrierea mea este una realistic?. A? aborda îns? ni?te aspecte la care, cu mare probabilitate, majoritatea ateilor nu se gândesc (este adev?rat c? acestea minimalizeaz? ?i greutatea acuza?iilor aduse cre?tinismului, dar nu acesta este scopul meu în eseul de fa??).

Sunt de p?rere c? ace?tia nu cunosc de fapt cre?tinismul ?i c? ceea ce se întâmpl? ca ei în?i?i s? admire este tocmai o parte din inima acestui cre?tinism pe care le place s? cread? c? îl infirm? ?i detest?. M-am limitat în primul rând la cre?tinism, odat? pentru c? ofensele pe care le aduc ateii sunt împotriva cre?tinismului mai mult decât împotriva oric?rei alte religii ?i pe de alt? parte pentru c? ?tiu mai multe lucruri despre cre?tinism decât ?tiu despre celelalte religii.

Continua aici…
Sursa, wordarmy.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s