1,4 milioane de chinezi s-au separat legal în 2007


divorce_china_071130_mnRata divor?urilor a crescut dramatic în ultimii ani. Potrivit unei statistici, 1,4 milioane de chinezi s-au separat legal în 2007.

Divor?ul este “încurajat” fie de relaxarea, în 2003, a legisla?iei (care spune c? procedurile aferente pot fi rezolvate într-o singur? zi), fie de o nevoie tot mai generalizat? a chinezilor de a se preocupa mai mult de nevoile personale, decât de men?inerea familiei. De altfel, începând cu sfâr?itul anilor ’70, num?rul divor?a?ilor a crescut de patru ori.

Potrivit cotidianului China Daily, citat de BBC, responsabilii de la Starea Civil? din majoritatea districtelor municipiului Chongqing – unde tr?iesc peste 31,44 milioane de locuitori – le vor închide u?a în nas ranchiuno?ilor pu?i pe divor? tocmai acum, când oamenii ar trebui s?-?i fie recunosc?tori unii altora, s? se iubeasc? (pân? la adânci b?trâne?i) ?i s? se respecte. “Vom lucra voluntar pentru a elibera certificate de c?s?torie, dar nu vom accepta nici o întrevedere pentru aceia care vor s?-?i înscrie la oficiul nostru actele pentru hot?rârea de divor?”, a declarat un ofi?er de stare civil? din cartierul Yuzhong.

Citeste articolul in totalitate…
Sursa, jurnalul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s