Un cantec de lauda cu membrii Bisercirii Filadelfia


Biserica Apostolic? Penticostal? din Urziceni este o Biseric? plin? de via?? pentru oameni ca tine cu diferite nevoi personale. Dorin?a noastr? este s? slujim altora prin încurajare ?i dragoste, prin înv???tur? Biblic? inspirat? ?i relevant?, ?i cu o închinare contemporan?. Astfel, ne str?duim s? fim o surs? de via?? ?i binecuvântare pentru ora?ul în care ne-a a?ezat Dumnezeu. Participând la programele bisericii vei g?si dragoste, acceptare, inspira?ie, încurajare, ?i vei experimenta o adev?rat? schimbare a vie?ii.

One thought on “Un cantec de lauda cu membrii Bisercirii Filadelfia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s