Hai să plecăm că începe predica


saplecamPentru unii predica este momentul când “serviciul divin” este terminat. Se poate pleca acas? sau cel pu?in la toalet?. Predica este pentru al?ii ca o injec?ie. Nu le place, s-ar putea ?i f?r? ea dar face bine!

A?i f?cut vreodat? gargar? cu petrol? Se spunea c? e bun? pentru ro?u în gât. Vai, ce grea??, ce vomit?turi. Dar ni se spunea: “las, c?-?i face bine”. Cam a?a se percepe uneori ?i predicarea în biseric?.

Dar nu asta este atitudinea pe care o a?teapt? Dumnezeu de la noi fa?? de predicare.

Cred c? cel mai important loc din toat? cl?direa bisericii este amvonul. ?i nu pentru c? lemnul sau marmura din care este f?cut este sfânt. Dar este special, pentru c? acolo se întâmpl? cel mai important ?i special lucru: predicarea Evangheliei. Sunt trist atunci când aud c? din unele biserici a disp?rut AMVONUL! Asta spune mai mult decât c? a fost o simpl? mutare de mobilier.

Muzica este important?, dar nu se compar?! Rug?ciunea este important?, colecta este esen?ial?, Cina Domnului este vital?, dar toate ne preg?tesc pentru punctul culminant: Predicarea Scripturilor.

Continua aici…
Sursa, ambasadorul.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s