Sapte solutii pentru o scoala corecta


untitled_71Cotidianul Adevarul ne ajuta sa consideram sapte pasi importanti daca dorim sa avem un sistem soclar eficient.

1 P?rin?ii s? participe la evaluarea dasc?lilor. „Dac? un cadru didactic nu-?i face meseria, s? po?i s?-i desfaci contractul de munc?. Nu ne doream o titularizare pe post, pentru c? odat? titularizat pe post nu mai po?i s?-i mai faci mare lucru profesorului. Ar trebui ca, în urma evalu?rii, s? po?i renun?a u?or la profesorii care nu-?i fac datoria”, spune Mihaela Gun?, pre?edinta Federa?iei Asocia?iilor Na?ionale de P?rin?i din Înv???mântul Preuniversitar.

2 Medita?ii gratuite dup? program. Reprezentanta p?rin?ilor mai spune c? ar fi bine ca profesorii s? aib? un num?r de ore la dispozi?ie ?i în cazul în care nu reu?esc s? predea totul la clas? s? le foloseasc? pentru elevi, dar gratuit.

3 ?colile s?-?i aleag? direct profesorii. Florin Colceag, directorul Asocia?iei Edugate, arat? c?, la noi, nu func?ioneaz? mecanismele calit??ii educa?iei. „Toate problemele legate de medita?ii ?i de cursurile predate de profesori î?i au r?d?cina în faptul c? ?colile nu au autonomie asupra calit??ii. Ele nu-?i pot alege direct profesorii. Titularul r?mâne la catedr? chiar dac? nu performeaz?. Dar pot exista suplinitori mai bine preg?ti?i care nu au acces în sistem“, sus?ine Colceag.

4 P?rin?ii s? aib? controlul banilor da?i la ?coal?. Florin Colceag consider? c? fondul ?colii e o problem? minor?, pentru c? finan?area poate veni ?i din alte surse. „Problema este c? p?rin?ii nu-?i pot controla banii. Ei pl?tesc banii de impozit ?i, implicit, pl?tesc ?i ?coala, dar nu au un feedback al banilor. Ceea ce s-a f?cut pân? acum nu a fost în interesul p?rin?ilor ?i nici al elevilor“, precizeaz? Florin Colceag.

5
Program? aerisit? pentru elevi. În urma „Manifestului” publicat ieri de „Adev?rul”, la Cluj-Napoca, comunitatea online a p?rin?ilor clujeni analizeaz? posibilitatea de a se al?tura ini?iativei ziarului „Adev?rul“. Unul dintre fondatorii comunit??ii, Mircea Ignat, spune c? personal este de acord cu o bun? parte din cerin?ele elevilor ?i p?rin?ilor publicate în „Manifest”. P?rintele unui copil de opt ani, Mircea Ignat mai crede c? programa este mult prea înc?rcat? pentru elevi, care î?i pierd concentrarea datorit? volumului prea mare de informa?ii pe care trebuie s? le înve?e.

6 Cadouri simbolice pentru profesori. Referitor la cadourile f?cute profesorilor, Mircea Ignat d? ca exemplu ?colile private, unde se fac cadouri cel mult simbolice.

7 Siguran?? mai mare pentru elevi. Un alt p?rinte, Gelu Ilea, al c?rui copil este în clasa I la Liceul teoretic „Nicolae B?lcescu” din Cluj-Napoca, crede c? un aspect ce ar trebui îmbun?t??it în ?coli ar fi siguran?a elevilor. Gelu Ilea a auzit de noile butoane de panic? montate în ?colile clujene, îns? crede c? profesorii ?i agen?ii de securitate ar trebui s? îi supravegheze mai bine pe elevi.

Continua aceasta analiza,
Sursa, adevarul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s