Invitaţie la rezistenţă


picture-10
Iata o initiativa intersanta:

Dragi cititori,

Acum patru ani am decis c? nu trebuie s? fim indiferen?i. Am închis ochii pur ?i simplu ?i am c?utat s? uit?m toate cutumele, prejudec??ile, cli?eele ?i modelele. Am uitat s? facem pres? dup? televizor ?i dup? agen?iile de ?tiri, iar agenda noastr? zilnic? nu mai e f?cut? de politicieni sau de faptul divers. Am renun?at s? mai c?ut?m haotic întâmpl?ri, s? colec?ion?m ?tiri, s? le c?ut?m în coarne politicienilor sau vedetu?elor vremelnice. Am crezut  ?i nu ne-am în?elat  c? mai exist? cititori care caut? ?i altceva decât kitsch, cancan, gargar?, intrig? ?i scandal.

Astfel am ajuns ca din aproape în aproape s? facem lucruri care nu sunt neap?rat apanajul ziari?tilor. Iar Jurnalul Na?ional devine, azi mai mult ca ieri ?i mâine mai mult ca azi, promotorul modelelor culturale. ?i f?c?tor de cultur?, la urma urmei, dac? “a face” este totuna cu “a descoperi” ?i “a împ?rt??i”, spre desf?tarea ?i instruirea publicului, produse spirituale care altfel ar fi r?mas ascunse în întunericul timpului.

Nu ne mai l?s?m p?c?li?i de discursuri zgomotoase, de nonvalori cu succes de cas?, de vânz?tori de iluzii ?i de p?mânt pe Lun?, de minciuni poleite, de gogom?nii, de ne?tirile zilei, de tot balastul ?i rumegu?ul gazet?riei. Am reu?it s? le uit?m odat? ?i ne-am vaccinat contra lor. Tr?im în prezent, nu le vom ignora. Nu putem decât s? le critic?m, dar o vom face în a?a fel încât s? nu le d?m mai mult? importan?? decât merit?.

Continua aici …
Sursa, jurnalul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s