Dan Brown intră în culisele masoneriei americane


Scriitorul american, în vârst? de 45 de ani, a publicat o nou? carte, dup? o pauz? de ?ase ani. Romanul „The Lost Symbol“, continuarea bestsellerului „Codul lui Da Vinci“, a ap?rut în libr?riile din Statele Unite ale Americii ?i Marea Britanie.

În 2003, Dan Brown a publicat „Codul lui Da Vinci“. Cartea a fost vândut? în 81 de milioane de exemplare. La ?ase ani distan??, autorul a ie?it pe pia?a editorial? cu un nou volum, „The Lost Symbol“ („Simbolul pierdut“, în curs de apari?ie ?i la Editura RAO).

Conform editorului, „The Lost Symbol“ este o „curs? mortal? într-o lume real?, în?esat? de coduri, secrete ?i adev?ruri nev?zute“.

Ac?iunea romanului este plasat? în înc?perile tainice, tunelurile ?i templele din Washington.

Romanul se deschide cu o descoperire bizar?. Profesorul de simbologie de la Harvard, Robert Langdon, este chemat s? ?in? o lectur? public? în cl?direa Capitoliului. Langdon ajunge la locul evenimentului, dar g?se?te un singur om în sal?: un criminal care a pus la cale un ?iretlic.


Aventur? în Washingtonul de azi

Mal’akh l-a r?pit pe francmasonul Peter Solomon, mentorul profesorului Langdon, pentru a-l ?antaja pe cel din urm?. Îi arat? lui Langdon o hart? inscrip?ionat? cu cinci simboluri. Profesorul o decodific? la un prim nivel, spunând c? este o invita?ie str?veche, menit? s?-l conduc? pe cel care a descoperit-o c?tre un adev?r de neconceput, care ofer? în egal? m?sur? în?elepciune ?i putere nelimitat?. Cei doi pleac? s? dezlege misterul, descifrând simboluri de pe cl?diri-etalon din Washington.

Personajele, c?rora li se al?tur? Katherine, sora lui Solomon, ajung într-o lume a secretelor masoneriei, prin locuri nev?zute de ochii oamenilor obi?nui?i. Cartea are 509 pagini ?i î?i întinde ac?iunea pe par cursul a 12 ore. Conform publica?iei London Evening Standard, Waterstone’s Piccadilly, cea mai mare libr?rie din Londra s-a deschis cu dou? ore mai devreme, la ora 7.00, pentru a vinde 200 de volume în edi?ie limitat?, cu autograful autorului. Prima la rând a fost Christine Spliid, din Danemarca. Ea a venit în fa?a libr?riei la ora 4.00, pentru a fi sigur? c? va cump?ra un exemplar, ?i sper? ca valoarea acestuia s? creasc?, în viitor.

Calea c?tre adev?r

„În 1991, un document a fost încuiat în seiful directorului CIA. Documentul se afl?, ast?zi, în acela?i loc. Textul s?u criptat include referiri la un portal str?vechi ?i la un loc secret, aflat sub p?mânt. Documentul mai con?ine ?i fraza: «Este îngropat acolo, undeva».

Toate organiza?iile din acest roman exist?, incluzând francmasoneria, Colegiul Invizibil, Biroul de Securitate ?i Institutul de ?tiin?e Noetice. Toate ritualurile, ?tiin?a, operele de art? ?i monumentele din acest roman sunt reale“. – citat din nota introductiv? a c?r?ii „The Lost Symbol“.

Continua aici…
Sursa, adevarul.ro

2 thoughts on “Dan Brown intră în culisele masoneriei americane

  1. Interesant..
    Ma gandesc cat e de detaliata cartea daca are 509 pagini si actiunea se intinde in jumatate de zi.. :-))

  2. Doar ce am terminat de citit cartea, este f interesanta, nu o poti lasa din mana pana nu o termini. f palpitanta! Bv lui Dan Brown! Nota 20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s