Certitudine versus încredere


istock_choosexsmallDe cele mai multe ori în via??, alegerile importante ?i cruciale le facem aproape exclusiv bazându-ne pe încredere. Pentru cele mai multe nu avem o verificare experimental?. Partea interesant? este legat? de faptul c? în pofida acestui tip de alegeri bazate pe încredere, noi ne consider?m cu totul ra?ionali – ?i suntem, în cele mai multe cazuri.

Nu ai nicio garan?ie când treci pe zebr? c? frâna automobilului care ar trebui s? opreasc? este func?ional?. Totu?i faci pasul înaintea lui ?i nici prin gând nu-?i trece c? acela este un gest de încredere. Nu avem nicio garan?ie c? oamenii sunt cine pretind ei c? sunt ?i c? sunt cum pretind c? sunt – totu?i avem prieteni, ne împ?rt??im secretele ?i facem planuri. Avem încredere în ei, chiar dac? nu avem nicio certitudine c? ne vor fi fideli – pur ?i simplu avem încredere în fidelitatea lor. Iar faptul c? ne-am putea imagina c? lucrurile care erau într-un fel în trecut, vor fi la fel în viitor intr? de asemenea în categoria încrederii – nu putem testa viitorul pentru a avea rezultatul în momentul alegerii. De fapt în fiecare moment ne baz?m pe încrederea c? universul este ordonat ?i c? el va fi la fel ?i mâine – o astfel de preten?ie nu poate fi validat? ?tiin?ific pentru a ob?ine rezultate ?i a avea astfel un fundament ?tiin?ific pentru alegerile noastre. Se pare c? în oarecare fel ?i în mod constant încrederea ne este testat? ?i stimulat?, cei mai mul?i dintre noi nu ?tim de c?tre cine. Se mai poate de asemenea s? observa?i în jurul dumneavoastr? c? oamenii a c?ror încredere a fost în?elat? au ajuns s? aib? mai pu?in? încredere în ceilal?i ?i s? dobândeasc? o viziune diferit? a realit??ii în urma experien?elor respective. Când so?ia mea întâlne?te o alt? femeie c?s?torit? de mai mul?i ani, de obicei femeia întreab? cum merge c?snicia noastr?. So?ia mea îi r?spunde c? merge foarte bine ?i c? nici nu-?i închipuia c? va fi atât de fain. La început femeia este mirat?, urmând replica bine cunoscut?: “las? c? vei vedea peste câ?iva ani” (?i aici de obicei introduce un num?r în conformitate cu experien?a proprie). Se pare c? astfel de femei nici nu-?i pot închipui c? este posibil ca alte c?snicii s? func?ioneze. Se prea poate ca în unele cazuri s? ne fie în?elat? fidelitatea, dar ceea ce vreau eu s? subliniez este faptul c? în mod constant facem aceste alegeri importante strict pe chestiuni de încredere, nu de alt? natur?. Iar atunci când ?tiin?a este implicat? este de obicei secundar? încrederii. ?tiin?a î?i va putea spune c? opera?ia respectiv? are riscul cutare ?i cutare ?i beneficiile aferente, îns? nu-?i va putea spune niciodat? c? po?i s? ai încredere în chirurg.

Continua aici
Sursa, wordarmy.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s