Leneşul, colegul care te ţine după program


lenesul]Ipocrizie Acest tip de personaj „toxic“ te oblig? s? faci ore suplimentare, de?i, la final, tot el este mai bine v?zut. Mai mult, adesea lene?ul câ?tig? mai bine decât tine.

O mare parte din stresul de la birou este generat de colegi ?i de superiori, mai ales c? nu exist? colective ideale. Cu ajutorul speciali?tilor, „Adev?rul“ a stabilit 12 categorii de colegi toxici, pe care le-a prezentat recent pe scurt. Acestea sunt:

1 Bârfitorul
2 Încurc?-lume
3 Parvenitul
4 Atot?tiutorul
5 Antisocialul
6 Carieristul
7 Lene?ul
8 Obsedatul de control
9 Ling?ul
10 Negativistul
11 Pre?iosul
12 Tipicarul

Apare la serviciu atunci când toat? lumea ?i-a luat deja în primire sarcinile de lucru. E obosit, îngândurat, f?r? vlag?, chiar de la începutul programului. Ofteaz? când î?i vede agenda înc?rcat? pe ziua respectiv? ?i se retrage la o cafea. D? s? înceap? treaba, dar î?i aminte?te c? nu a sunat pe nu-?tiu-cine, a?a c? se mai retrage o dat?.

Pân? la prânz, când to?i ceilal?i sunt s?tui de munc?, el a bifat fâ?âitul dintr-un birou într-altul cu câteva hârtii în mân? ?i vorbitul la telefon. Apoi merge la mas?, h?mesit de atâta umblat. Se întoarce la birou cam mole?it. Ar vrea s? trag? un pui de somn, îns? cum compania nu s-a gândit ?i la nevoile lui, ci numai cum s?-l exploateze, se resemneaz? s? trimit? mesaje cu ajutorul aplica?iilor online. El este Lene?ul, acel personaj care exaspereaz? aproape fiecare colectiv.

Plimb? hârtiile dintr-un birou într-altul

Speciali?tii în resurse umane recunosc un Lene? la interviul de angajare dup? cât de greu se decide asupra fix?rii întâlnirii ?i dup? vehemen?a cu care vorbe?te despre orarul de munc?. Atunci când îl întâlnesc deja în cadrul companiei, profesioni?tii îl identific? dup? num?rul de plimb?ri pe care le face prin companie, cu hârtiile la purt?tor.

„Lene?ul este tipul acela de coleg care reu?e?te cu m?iestrie s? se sustrag? sarcinilor zilnice de munc?. ?i nu o face oricum: are grij? s? le dea celorlal?i impresia c? munce?te chiar foarte mult. La nevoie, plimb? o hârtie de colo-colo sau î?i ia o min? de om îngândurat“, creioneaz? portretul acestui coleg „toxic“ Daniela Necefor, specialist în resurse umane.

Ea adaug? c?, adesea, Lene?ul se plânge de volumul de munc? pentru a primi comp?timirea colegilor s?i. ?i nu oricum, ci sub forma unui ajutor concret în finalizarea muncii sale începute cu obid?. „Atunci când îi ceri s? fac? ceva în plus, se mobilizeaz? numai dac? are siguran?a c? va fi r?spl?tit la salariu“, observ? Necefor.

Mai mult, Lene?ul consider? c? pachetul salarial este intangibil. Pentru el este suficient s? se deplaseze de acas? la birou ?i înapoi pentru a-?i încasa banii.

Continua aici
Sursa, adevarul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s