Un site american ne propune să aflăm când şi de ce vom muri


when_death_comes

Cercet?torii americani ?i-au propus un proiect ambi?ios, acela de a afla ziua în care fiecare dintre noi va muri ?i de ce, printr-un studiu comparat al riscurilor de deces în SUA ?i Europa, pornind de la o maxim? de-a lui Emil Cioran, “omul î?i accept? moartea, nu ?i ora mor?ii”.

S? afli ziua ?i cauza propriei mor?i este o fantezie care poate deveni realitate, ?i-au propus cei de la Carnegie Mellon, care folosesc datele publice din SUA ?i Europa, pentru a compara riscurile de mortalitate în func?ie de factori ca sex, vârst?, cauze de deces ?i zon? geografic?.

Profesorii ?i studen?ii au realizat site-ul DeathRiskRankings.com, unde fiecare utilizator î?i poate calcula probabilitatea de a muri, comparând date ale zonei sale geografice cu cele ale altor ??ri. “Cei mai mul?i dintre americani nu cunosc foarte bine propriile riscuri de mortalitate, cu atât mai pu?in clasamentul riscurilor specifice”, explic? profesorul David Gerard, unul dintre creatorii site-ului. Site-ul calculeaz? riscul de deces al vizitatorului pentru anul viitor sau chiar pentru o perioad? de pân? la 30 de ani ?i clasific? diferitele cauze ale mor?ii în func?ie de probabilitatea lor.

Profesorul Paul Fischbeck spune c? DeathRiskRankings.com poate oferi, de pild?, o compara?ie între o femeie de 54 de ani din Pennsylvania ?i una din Marea Britanie. “S-a dovedit c? riscul de a muri de cancer de sân în cazul femeii  din Marea Britanie este cu 33% mai ridicat”, noteaz? Fischbeck. “În ceea ce prive?te cancerul pulmonar sau la gât, rezultatele sunt aproape inversate, femeia din Pennsylvania având un risc cu 29% mai ridicat”.

Indiferent de cauza medical?, riscul de a muri cre?te odat? cu vârsta. O americanc? de 20 de ani are o ?ans? la 2000 de a muri în cursul anului, la 40 de ani riscul fiind de trei ori mai mare, apoi de 16 ori mai mare la 60 de ani ?i de 100 de ori mai mare la 80 de ani. “La 80 de ani, o americanc? are înc? 95% de ?anse s? tr?iasc? pân? la aniversarea de 81 de ani”, spune Gerard.

Conform acestuia, riscul de a muri în timpul anului este foarte diferit în func?ie de sub-grupul studiat. Pentru fiecare etap? a vie?ii, riscul este mult mai ridicat în cazul b?rba?ilor decât în cazul femeilor. Pentru b?rba?ii de 20 de ani, riscul este de 2,5 – 3 ori mai mare, accidentele, crimele ?i sinuciderile însumând 80% dintre riscurile de deces. Totu?i, la 40 ?i 50 de ani, riscul de a muri de cancer este mai mare la femei decât la b?rba?i. Pe de alt? parte, riscul de muri din cauza cancerului de sân sau prostat? este mai ridicat în Europa occidental? decât în Statele Unite, dar este invers în cazul cancerului pulmonar.

“Credem c? acest instrument permite fiec?ruia s? î?i evalueze propriile riscuri de a muri ?i s? le compare cu cei din SUA ori Europa”, subliniaz? profesorul Fischbeck.

Relatarea se încheie magistral, cu o trimitere la una dintre maximele filosofului Emil Cioran: “omul î?i accept? moartea, dar nu ?i ora mor?ii. S? mori nu conteaz?, mai pu?in când trebuie s? murim”.

Sursa, realitatea.net

One thought on “Un site american ne propune să aflăm când şi de ce vom muri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s