Prietenia în căsnicie


prietenia in casnicie

Îmi aduc aminte de zilele în care eram la studii într-o ?ar? str?in?, într-o ?coal? complet nou? pentru mine, interac?ionând cu oameni noi. Foarte curând am descoperit c? este esen?ial s? î?i faci prieteni noi din colegii pe care nu îi cuno?ti ?i despre care nu ?tii cum te vor trata, dac? te vor accepta cu plusurile ?i cu minusurile tale ?i dac? vor fi gata s? î?i sar? în ajutor atunci când momentele dificile ale vie?ii de student vor veni. Printre ace?ti oameni noi, am întâlnit o fat? simpatic?, deschis?, cald? ?i foarte prietenoas?. În prima faz? ne-am aflat numele unul altuia printr-un amic comun, iar mai apoi ne-am limitat la conversa?iile de complezen??. Totu?i, încetul cu încetul, rela?ia de buni amici, de buni prieteni se dezvolta de la zi la zi. De multe ori luam masa împreun?, reu?ind s? vorbim despre orice, f?r? s? existe vreo agend? ascuns? de a trece un pas mai departe de amici?ia noastr?. Când în timp am ajuns s? m? gândesc c? poate ar fi posibil s? încerc s? duc aceast? rela?ie dincolo de ceea ce era în acel moment, noi doi eram prieteni foarte buni. Ast?zi, sunt c?s?torit cu acea fat? ?i vreau doar s? v? spun c? prin c?s?torie nu am pierdut un prieten, ci am câ?tigat cel mai bun prieten al meu. Cred din toat? inima mea c? un so? ar trebui s? fac? din so?ia lui cea mai bun? prieten? a lui ?i fiecare so?ie ar trebui s? fac? din so?ul ei cel mai bun prieten al ei.

Biblia ne d? câteva principii care puse în practic? duc la o cre?tere a prieteniei dintre so? ?i so?ie, duc la o apropiere adânc? a acestora. A? vrea s? ne uit?m împreun? la aceste principii practice care cred c? pot face din so? cel mai bun prieten al so?iei ?i vice-versa.

Ajut?-?i partenerul s? înainteze în via??.

Eclesiastul 4.9 – „Mai bine doi decât unul, c?ci iau o plat? cu atât mai bun? pentru munca lor.”

Majoritatea dintre noi suntem absorbi?i de propriul nostru succes. Suntem prea egoi?ti. Îns? dac? dorim s? dezvolt?m o rela?ie de prietenie cu so?ul sau cu so?ia noastr? va trebui s? c?ut?m succesul celui de lâng? noi.

La ?coala unde am studiat, de prea multe ori am v?zut cum un b?iat ?i o fat? care s-au cunoscut pe când ambii erau studen?i, se c?s?toreau în timpul preg?tirii lor universitare ?i datorit? nevoilor financiare sau datorit? unei sarcini neprogramate, so?ia student? renun?a la studiile ei de dragul so?ului ei, pentru ca el s?-?i poat? termina la timp facultatea. Unii am spune c? e foarte frumos felul în care s-a jertfit acea so?ie, ?i e adev?rat ce spune?i, îns? mai de fiecare dat? so?ii c?deau de comun acord c? dup? ce so?ul î?i va termina ?coala, ?i so?ia ?i-o va termina pe-a ei, îns? acest lucru rareori se mai întâmpla. Acest lucru nu duce la o apropiere ci mai degrab? deschide u?a pentru repro?urile de mai târziu.

Dac? e?ti interesat cu adev?rat în de succesul partenerului t?u de via??, atunci mai întâi va trebui s? te rogi pentru succesul lui. În loc s? te rogi ca Dumnezeu s? te ajute pe tine s? faci noi progrese, gânde?te-te la sacrificiile celor de lâng? tine pentru succesul t?u ?i caut? binecuvântarea lui Dumnezeu peste via?a lor. Dac? vrei s? î?i îmbog??e?ti via?a interioar?, începe s? te rogi pentru succesul prietenului de lâng? tine. Apoi încurajeaz?-?i prietenul. Nu îl trage înapoi, nu îi spune cât de imperfect este, nu îi spune cât de greu e în via??, ci împinge-l înspre ni?te ?eluri realizabile. Iar când nu mai po?i s?-l împingi, trage-l înspre succes, dar nu înceta s?-?i încurajezi partenerul. Nu uita s?-l lauzi pentru pa?ii f?cu?i. Partenerul t?u nu trebuie s? ajung? la perfec?iune pentru a fi l?udat pentru c? atunci nici tu, nici eu, nici partenerul t?u nu ar ajunge s? primeasc? vreun cuvânt de laud?. 

Cineva a observat c? Andrew Carnegie avea mul?i milionari care lucrau pentru el. Când a fost întrebat cum de e a?a, Carnagie a r?spuns: „Nu erau milionari când au început s? lucreze pentru mine. Când minere?ti dup? aur, nu cau?i p?mânt, ci cau?i aur.” Caut? „aurul” din prietenul t?u ?i laud?-l pentru acesta.

Ridic?-?i partenerul când acesta cade.

Eclesiastul 4.10 – „C?ci, dac? se întâmpl? s? cad?, se ridic? unul pe altul; dar vai de cine este singur, ?i cade, f?r? s? aib? pe altul care s?-l ridice!”

De ce s?-?i ridici partenerul? Pentru c? va veni o vreme când tu vei fi la pamânt ?i tare bine ?i-ar prinde o mân? întins? care s? te ridice. Solomon ne scrie urm?toarele: „Prietenul adev?rat iube?te oricând, ?i în nenorocire ajunge ca un frate” (Prov. 17.17).  Nici unul dintre noi nu dorim s? avem prieteni doar cât ne merge bine, ci ne dorim prieteni care s? fie lâng? noi mai ales în momentele dificile ale vie?ii. Prietenii adev?ra?i nu sunt cei care râd cu tine, ci cei care plâng cu tine.

De ce s?-?i ridici partenerul? Deoarece copiii t?i se uit? la exemplul t?u. Copiii no?tri înva?? de la noi ?i ar trebui s? vad? în noi so?i ?i so?ii care sunt gata s? pl?teasc? orice pre? pentru a sta al?turi de partenerul c?zut, de partenerul încercat. Când copiii no?tri vor fi la o r?scruce a vie?ii lor familiale, î?i vor aduce aminte de exemplul p?rin?ilor lor. Dac? ei au v?zut loialitatea p?rin?ilor lor, de cele mai multe ori vor fi gata s? o imite. Dac? au v?zut c? rela?ia voastr? e mult mai important? decât lucrurile materiale, de cele mai multe ori, vor c?lca pe urmele voastre ?i via?a lor interioar? va fi mult mai bogat?.

De ce s?-?i ridici partenerul? Pentru c? societatea noastr? cunoa?te succesul sau e?ecul pe baza modului în care îi trat?m pe cei slabi. Îi aplaud?m pe cei boga?i, pe cei faimo?i dar îi c?lc?m în picioare pe cei slabi, pe cei c?zu?i ?i ne întreb?m de ce societatea e atât de rea, atât de rece, atât de crud?. Când noi îi ignor?m pe cei pe care îi numim prieteni atunci când ace?tia au nevoie de ajutorul nostru, trimitem un mesaj subtil genera?iei care vine dup? noi c? doar cei „perfec?i” în ochii lumii merit? aten?ia noastr?.

Înc?lze?te-?i partenerul când trece prin momentele reci ale vie?ii

Eclesiastul 4.11 – „Tot a?a, dac? se culc? doi împreun?, se înc?lzesc unul pe altul, dar cum are s? se înc?lzesc? dac? e singur?”

Sunt multe furtuni, multe vremi reci în via?a noastr? ?i când trecem prin aceste momente, tare bine e s? avem pe cineva care s? ne dea din c?ldura lui. Când partenerul t?u e bolnav, fii gata s? stai lâng? el, fii gata s?-i faci ceaiul, fii gata s?-i faci supa, fii gata s?-?i iei liber de la serviciu pentru a fi ca o doic? fa?? de copilul aflat în grija ei.

Îmi place a?a de mult atitudinea celor trei prieteni ai lui Iov din Iov 2.11-13.  “Trei prieteni ai lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din ?uah, ?i ?ofar din Naama, au aflat de toate nenorocirile care-l loviser?. S-au sf?tuit ?i au plecat de acas? s? se duc? s?-i plâng? de mil? ?i s?-l mângâie. Ridicându-?i ochii de departe, nu l-au mai cunoscut. ?i au ridicat glasul ?i au plâns. ?i-au sfâ?iat mantalele ?i au aruncat cu ??rân? în v?zduh deasupra capetelor lor. ?i au ?ezut pe p?mânt lâng? el ?apte zile ?i ?apte nop?i, f?r? s?-i spun? o vorb?, c?ci vedeau cât de mare îi este durerea” (Iov 2.11-13). Când partenerul t?u trece prin momente grele, el nu are nevoie de predici, nu are nevoie de un studiu biblic, ci are nevoie de un prieten care s?-l mângâie, s? plâng? împreun? cu el, s?-l îmbr??i?eze ?i s?-i spun? c? împreun? ve?i birui frigul vie?ii.

Ap?r?-?i partenerul de via??

Eclesiastul 4.12 – „?i dac? se scoal? cineva asupra unuia, doi pot s?-i stea împotriv?; ?i funia împletit? în trei nu se rupe u?or.”

Acest verset din Scriptur? ne arat? c? adev?rata prietenie se demonstreaz? prin ceea ce facem ?i nu doar prin ceea ce spunem. Când partenerul t?u se afl? sub atac, cel mai de seam? aliat al s?u ar trebui s? fii tu. El are nevoie de Dumnezeu înainte de oricine altcineva ?i mai apoi de tine pentru a r?mâne în picioare. Trei împleti?i împreun? întotdeauna sunt mai tari decât unul singur.

Cum a? putea s? îmi ap?r partenerul? Mai întâi prietenia voastr? trebuie s? fie cunoscut? de to?i înainte ca vreo persoan? s? se ridice împotriva partenerului t?u. Acea persoan? trebuie s? ?tie c? lupta împotriva partenerului t?u este o lupt? împotriva ta. Apoi, fii gata s? î?i asumi orice risc în ciuda a ceea ce cred ceilal?i. E clar c? du?manii partenerului t?u vor deveni du?manii t?i ?i acest lucru îi opre?te pe mul?i de la o prietenie adev?rat?. Nu-?i fie team? de toate neadev?rurile spuse de ceilal?i împotriva ta în lupta împotriva partenerului t?u. Totu?i, în ap?rarea partenerului t?u, atunci când acesta a gre?it nu ap?ra gre?elile lui, ci ap?r?-l pe el. ?i un ultim lucru, nu a?tepta ca partenerul t?u s? î?i cear? ajutorul. Fii tu cel care are ini?iativa de a-?i oferi ajutorul, de a fi lâng? el, de a-l sprijini. Fii un prieten adev?rat pentru partenerul t?u, fii cel mai bun prieten al partenerului t?u.

Scris de George Pordea
Revista Impuls

2 thoughts on “Prietenia în căsnicie

  1. desi nu sunt casatorit, observ ca toate aceste sfaturi pot fi aplicate acum si o sa incerc sa le aplic in relatia cu cel mai bun prieten al meu. f bun articolul.

  2. Doamne, ajuta-ne…..noi uneori cautam doar folosul nostru, fericirea noastra si tot ce-i mai bun pentru noi, sacrificand fericirea partenerului nostru….
    1 Corinteni 13 ne arata ce face dragoste adevarata…..si tocmai cea care nu va pieri niciodata este DRAGOSTEA!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s