Billy Graham şi-a exprimat susţinerea pentru cea de-a 400 celebrare a Alianţei Mondiale Baptiste (BWA)


billy-grahamEvanghelistul Billy Graham a trimis o scrisoare de felicitare c?tre BWA pentru s?rb?torirea celei de-a 400-a aniversare de la înfiin?area mi?c?rii baptiste. „Cât de mult mi-a? dori s? fiu cu voi a?a cum am fost deseori prezent la întâlnirile BWA în decursul anilor”, a spus Graham în scrisoarea sa din 24 iulie, citit? congrega?iei de fostul secretar general al BWA, Denton Lotz, la un serviciu special din Amsterdam ?inut cu ocazia acestui eveniment. „Acum am 90 de ani, iar s?n?tatea ?i for?a nu-mi mai permit s? c?l?toresc. Îns?, sunt cu voi în duh ?i în încuraj?rile pe care vi le trimit cu ocazia întâlnirii voastre.”

Graham a avut o lung? leg?tur? cu BWA, vorbind la fiecare Congres al Alian?ei Baptiste între anii 1950-1985. Congresul Mondial este cea mai mare adunare interna?ional? a bapti?tilor, ?inut? la fiecare 5 ani, ?i este planificat? ?i sponsorizat? de Alian?a Mondial? Baptist?. La cel de-al 10-lea congres din 1960, ?inut în Rio de Janeiro, Brazilia, a fost prezent un num?r estimat de 200.000 de persoane care au venit pentru a auzi predica lui Graham.

„De patru secole, b?rba?ii ?i femeile baptiste au predicat Evanghelia Domnului Isus Hristos, introducând nenum?ra?i oameni în familia lui Dumnezeu….V? provoc pe fiecare din voi s? reconfirma?i misiunea ?i lucrarea pe care ne-a încredin?at-o Salvatorul nostru în Marea Sa Chemare”, a scris Graham.

„Fie ca Dumnezeu s? v? dea tuturor pacea ?i puterea Sa când o s? v? aduna?i împreun? ?i s? pleca?i având o inim? ?i un scop unic, acela de a fi m?rturii pentru cei care au atâta nevoie de dragostea Tat?lui ?i de darul salv?rii care este oferit gratis prin Fiul”, a mai spus Graham.

Sursa, uniuneabaptista.ro

One thought on “Billy Graham şi-a exprimat susţinerea pentru cea de-a 400 celebrare a Alianţei Mondiale Baptiste (BWA)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s