John Upton este nominalizat ca viitor președinte al BWA


2_medium_uptonvoseJohn Upton, directorul executiv al Baptist General Association of Virginia (BGAV) din Statele Unite, a fost propus ca viitor pre?edinte al Alian?ei Mondiale Baptiste (BWA).

Raul Scialabba din Argentina, directorul Comitetului Ofi?erilor de C?utare al BWA, a f?cut aceast? recomandare Consiliului General al BWA vineri, 31 iulie, iar acesta a aprobat recomandarea comitetului, astfel, desemnând-ul pe Upton ca principal nominat pentru pre?eden?ia BWA.

Urm?torul Congres Mondial Baptist, ce va avea loc în Hawaii în anul 2010, va vota pentru propunerea Consiliului General. Dac? va fi ales, Upton va fi pre?edintele BWA pe durata 2010-2015, urmându-i lui David Coffey din Marea Britanie, actualul pre?edinte care a fost ales cu ocazia Congresului Centenar ?inut la Birmingham, Anglia, în anul 2005.

Upton a avut o lung? leg?tur? cu Alian?a Mondial? Baptist?, slujind atât în Consiliul General cât ?i în Comitetul Executiv al acesteia. De asemenea, Upton a lucrat pentru Comitetul de Ajutoare a Alian?ei Baptiste, pentru departamentul de Echipare în Etica Cre?tin?, ?i pentru Comitetul Executiv al Corpora?iei Baptiste Nord Americane, una dintre cele ?ase corpora?ii ale BWA. În momentul de fa?? este directorul executiv al BGAV ?i al Bordului de Misiune Baptist? din Virginia, func?ie în care a fost desemnat în noiembrie 2001. Înainte de aceasta a lucrat ca lider în Grupul de Mobilizare Misionar? din cadrul BGAV, ocupând aceast? func?ie în 1995. Între 1984-1986 ?i 1991-1995 a fost pastor al Bisericii Baptiste din Urbanna, Virginia, iar între anii 1986-1991, el împreun? cu so?ia sa au lucrat ca misionari în Taiwan trimi?i de Bordul Interna?ional de Misiune al Conven?iei Baptiste de Sud.

„Pre?edintele trebuie s? fie o persoan? care va putea s? reprezinte BWA înaintea autorit??ilor guvernamentale ?i înaintea liderilor mondiali religio?i, dând dovad? de conduit? cre?tin? ?i de în?elepciune….Acesta trebuie s? fie un om cu viziune, care s? aib? un sim? al unui mâine mai larg”, a declarat Scialabba membrilor Consiliului General.

Alte dou?sprezece persoane au fost, de asemeni, alese de c?tre Consiliul General pentru a fi propuse pentru func?ia de vicepre?edinte, dup? ce acestea au fost recomandate de c?tre Comitetul Ofi?erilor de C?utare. Cei 12, câte doi ale?i din fiecare dintre cele ?ase regiuni ale BWA, vor fi propu?i pentru vot la Congresul din Hawaii. Cei doisprezece nomina?i sunt Daniel Carro din Argentina ?i Joel Alberto Sierra Cavazos din Mexic; Harry Gardner din Canada ?i William Epps din Statele Unite; Olu Menjay din Liberia ?i Paul Msiza din Africa de Sud; Victor Manuel Gonalez Grillo din Cuba ?i Burchell Taylor din Jamaica; Regina Claas din Germania ?i Nabil Costa din Lebanon; ?i John Kok din Malaezia ?i Ross Clifford din Australia.

Sursa, unineabaptista.ro

One thought on “John Upton este nominalizat ca viitor președinte al BWA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s