Universul, o singură celulă?


Undeva, in conceptul unor oameni, Universul (care este creat de Dumnezeu) poate fi redus, dupa cum observam in articolul de mai jos, sub identitatea unei celule. Problema majora cu o astfel de gandire este ca o celula nu poate contine, fizic vorbind, intreg Universul. Totusi, daca am reduce intreg universul sub tutela unei actiuni biologicie (desi biologia are un loc proeminent in crearea si sustinerea Unicersului in care traim), afirmatile articolului scris de Romulus Popescu sunt incomplete si irealiste.  

Va invit sa investigam articolul lui Romulus Popescu.  

Cât tr?im, lupt?m cu to?ii pentru un loc de veci cât mai în fa??. A?a-i omul, cât este în via?? se gânde?te la moarte. Teorema invers? înc? nu a fost demonstrat?. Fiecare om are un “contract” în care se specific? ?i timpul cât face umbr? p?mântului.

Fiecare om are un “contract” în care se specific? ?i timpul cât face umbr? p?mântului. Dar la dosarele care con?in aceste “contracte” nu avem acces, ceea ce este mai bine, c?ci altfel am tr?i cu sabia deasupra capului. Iar în via?? este important ?i liberul arbitru. Îns? atât timp cât ?tim s? ne men?inem s?n?to?i, ?ansele de a avea “contracul” mai lung sunt mai mari. Ca s? ne men?inem s?n?to?i este necesar s? ne cunoa?tem.

Corpul nostru se g?se?te într-o stare bun? de s?n?tate dac? are un câmp energetic propriu echilibrat ?i un spirit benefic. Vitalitatea ?i s?n?tatea corpului sunt dependente de patru factori: programarea genetic?, hrana, aerul ?i forma subtil? a Energiei Universale. Programarea genetic?, hrana ?i aerul sunt alc?tuite din energie joas? pe care noi o consider?m ca fiind materie. Al patrulea ?i cel mai important dintre ace?ti factori, Energia Universal?, este energia de înalt? frecven?? ce men?ine leg?turile în corpul fizic pentru ca acesta s? se men?in? ca sistem. Medicina modern? recunoa?te existen?a doar primilor factori, ignorându-l pe cel de-al patrulea. Ast?zi s-a ajuns la o suprasatura?ie în ceea ce prive?te descoperirile medicale f?cute pe corpul fizic. Dac? nu se face un salt calitativ, în sensul recunoa?terii corpului energetic, pentru ca ?i acesta s? fie cercetat ?tiin?ific, medicina va intra în impas. Acumul?rile cantitative, în mod normal, ar trebui s? duc? la salturi calitative, deschizându-se noi drumuri.

Cauza principal? a afec?iunilor nu este de ordin fizic, ci energetic, constând în sc?derea energiei vitale de înalt? frecven??. În cazul când energia vital? se pierde total, corpul fizic este p?r?sit de câmpul biosic ?i fizicul se transform? în materie moart? anorganic?. Exist? un dicton care spune c? “din p?mânt venim ?i în p?mânt ne ducem”. A?a este, din elementele p?mântului se pl?m?de?te corpul fizic pe care îl anim? scânteia spiritului, însufle?indu-l cu energie vital? pe toat? perioada vie?ii materiale.

În om se reg?se?te întregul Univers, cum de altfel Uni­­versul func?ioneaz? ca o singur? celul?. Structura sa are o proprietate important? pe care o reg?sim ?i la ho­logram?, ?i anume aceea c? în fiecare particic? a ei exist? imaginea întregului. Holograma este o ima­­gi­ne virtual? tridimensional? ob?inut? cu ajuto­rul undelor laser pe dou? c?i optice, care în final se în­tâl­nesc for­mând-o. Dac? aceast? imagine virtual? im­­presioneaz? o plac? fotografic?, se ob?ine imaginea în trei dimensiuni a hologramei. Proprietatea miracu­loa­s? a hologramei este aceea c?, dac? se sparge pla­ca fotografic?, ce con?ine imaginea virtual?, în cioburi ori­cât de mici, fiecare dintre acestea vizionat nu con­?i­ne doar o parte din imaginea întreaga, ci tot întregul.

Universul are aceast? proprietate a hologramei, încât fiecare celul? a lui copiaz? întregul, ceea ce înseamn? c? noi suntem f?cu?i dup? chipul ?i înf??i?area sa, c?ci sursa Energiei Universale este Divinitatea.

Sursa, jurnalul.ro

 

One thought on “Universul, o singură celulă?

 1. Porblema majora in articolul scris de Romulus Popescu este reductionismul. Este de ne-conceput sa afirmam ca intreg universul poate fi reprezentat de o celula energetica (sau energia acesteia) Desi ideea prezentata de Crestin Ortodox, precum ca o celula ne ajuta sa intelegem originile universului este partial adevarata. In acelasi mod putem spune ca universul nu poate fi descifrat doar prin a privii la activitatea unei celule. Reductionismul scoate din ecuatie Creatorul.(Desi este interesant sa inteleg la ce fel de Divinitate se refera Romulus Popescu in concluzia sa). Observam dilema prezentata mai sus. Desigur, fara a ne oferi un raspuns adegvat, cred ca am ramas mult mai convuzi in privinta subiectului dezbatut, si anume:

  “În om se regăseşte întregul Univers, cum de altfel Uni­­versul funcţionează ca o singură celulă.” R.P

  Daca omul este reprezentat de o celula (sau activitatea unei celule) atunci ceea ce gandim numai conteaza, deoarece mecanismele celulare (genetica) ne dicteaza ceea ce trebuie sa facem (un fel de predestinare biologica). Este ca si cum am fi controlati nu de intelectul uman (sau emotii), ci de un calculator biologic. Mai mult, este gresit sa sustinem ca intreg Universul se regasete in om. Cum este posibil ca o astfel de activitate (si entitate) sa existe in om? In realmente aceasta idee este doar o iluzie moderna.

  Asa cum am spus mai sus, scopul unei astfel de afirmatii doreste sa ne convinga ca Universul nu are un Creator, deoarece Universul este echivalat cu omul. Aici suntem cuprinsi de o situatie inexplicabila (conform articolului scris de Romulus Popescu) fie Dumnezeu este creatorul Universului (insemnand ca Universul nu se regaseste in om), fie universul este omul, caci asta intelegem din afrimatia de mai jos:

  “În om se regăseşte întregul Univers, cum de altfel Uni­­versul funcţionează ca o singură celulă.” R. P.

  Cu stima si respect,
  Cosmin Pascu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s