Evanghelizare de strada la Iasi 2009


grup3Împreun? cu colegii mei de la ?coala biblic? ?i tinerii din Biserica Cre?tin? dup? evanghelie nr 4 din Ia?i am avut o s?pt?mân? deosebit?. O s?pt?mâna în care am ie?it prin parcul Copou ?i am stat de vorba cu oamenii ?i am avut activit??i cu copii. De?i nu a fost prima oar? când am ie?it s? stau de vorb? cu oamenii aici la Ia?i l-am experimentat pe Dumnezeu într-un mod unic ?i personal. Lucrul care m-a surprins în mod pl?cut a fost c? am întâlnit oameni care chiar aveau nevoie s? aud? mesajul evangheliei ?i chiar ?i-au exprimat aprecierea pentru cea ce facem prin mesaje de genu: ,,Face?i un lucru bun” ; ,,Dumnezeu v-a trimis” ; ,,Am avut impresia c? sunte?i îngeri în timp ce îmi vorbea?i” . Am amintit aceste câteva reac?ii ale oamenilor nu cu scopul de a m? l?uda ci pentru a scoate în eviden?a nevoia acut? de r?spândire a evangheliei. A? fi total nesincer dac? nu a? aminti faptul c? au fost ?i împotriviri dar chiar ?i acele reac?ii de respingere ne-au ar?tat faptul c? le p?sa de via?a lor spiritual? ?i sunt foarte precau?i doar c? au avut o percep?ie gre?it? în leg?tur? cu ceea ce f?ceam noi. A fost un timp în care a trebuit s? ies din barca siguran?ei ?i comfortului meu ?i s? p??esc cu Domnul pe ape.

Scris de Samy Soldan
dinneaminneam.blogspot.com

One thought on “Evanghelizare de strada la Iasi 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s