Summit-ul Global de Conducere 2009


top“Confruntat? cu schimb?rile culturale, cu criza economic? ?i cu nevoi umane din ce în ce mai crescânde, lumea noastr? este în c?utarea unor lideri care s? persevereze: care s? î?i p?streze caracterul, integritatea ?i determinarea. Ni s-a încredin?at o chemare înalt?. Acesta este un timp de mari nevoi ?i mari oportunit??i. Nimeni, fie individ sau biseric?, nu trebuie s? treac? singur prin aceasta. S? ne al?tur?m altor lideri, pe m?sur? ce facem front comun pentru a ne confrunta cu provoc?rile care ne stau în fa??. Aceasta este responsabilitatea liderilor.” Cuvintele lui Bill Hybels, pastor al bisericii Willow Creek din Chicago ?i ini?iator al celui mai important eveniment anual mondial care se desf??oar? pe tematica instruirii în conducere reprezint? o adev?rat? provocare pentru to?i cei care sunt con?tien?i c? din ce în ce mai mult lumea are nevoie de lideri adev?ra?i, lideri care s? ajute cre?tinii ?i Biserica lui Hristos s? fie sare ?i lumin?, având un impact real, pozitiv ?i de substan?? asupra semenilor lor.

Deja aflat la a doua edi?ie în România, Summit-ul Global de Conducere organizat ?i anul acesta de Willow Creek Association în parteneriat cu BIG Impact se va desf??ura în cinci loca?ii diferite, dup? cum urmeaz?:

?30-31 octombrie Cluj Napoca
?6-7 noiembrie Bucure?ti
?20-21 noiembrie Gala?i
?27-28 noiembrie Hunedoara
?4-5 decembrie Bucure?ti

Se dore?te astfel facilitarea particip?rii unui num?r mai mare de persoane, prin reducerea costurilor aferente deplas?rii ?i ale celor legate de cazarea participan?ilor, un rol activ urmând a-l juca diverse biserici locale care colaboreaz? pentru organizarea acestui eveniment aparte. Al?turi de Bill Hybels, lista vorbitorilor de anul acesta îi include pe: Ken Blanchard, John Maxwell, Tim Keller, Craig Groeschel precum ?i alte somit??i în materie de leadership. Cei interesa?i de a cunoa?te mai multe detalii despre acest eveniment le pot g?si pe site-ul dedicat acestuia.

Sursa, mesrulvremurilor.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s