Împlinirea intelectuală: ateul sau teistul?


intelectul umanAjut?, desigur, ?i moda, în?eleas?, fire?te, conform criteriilor ?colii. Dac? e în?elept, aspirantul la Baronie poart? hainele corespunz?toare, folose?te argoul corespunz?tor, admir? lucrurile corespunz?toare ?i râde la glumele corespunz?toare. ?i, desigur, ca ?i în lumea de afar?, cei de la periferia clasei privilegiate pot ?i chiar încearc? s? se insinueze în ea, apelând la metodele tipice de a face pe plac altora. – C. S. Lewis

Nu ?tiu cui îi este str?in? afirma?ia conform c?reia ateismul ofer? un temei mai puternic decât teismul pentru împlinirea intelectual?. Oricum, dac? în trecut nu era dintre cele mai populare, popularitatea ei este azi în cre?tere. Cu toate astea, nici eu ?i, sper, nici voi nu suntem din aceia care atribuie valorea de adev?r a afirma?iei în func?ie de popularitatea ei, a?a c? r?mâne s? ne confrunt?m cu lucruri mai serioase ?i mai captivante decât popularitatea! Înainte de a trece mai departe trebuie îns? s? definim pe cât e cu putin?? semnifica?ia expresiei împlinire intelectual?. În primul rând, omul care n-are nicio întrebare, orientat spre ziua de mâine ?i axat pe procurarea hranei, vizionarea unui film cum o fi, ?i dac? se poate s? aib? ?i o bere bun? lâng? el, nu are prea multe în comun cu expresia împlinire intelectual?; el nu-?i pune întreb?ri pentru c? are, sau mai degrab? crede c? are, toate r?spunsurile sau pur ?i simplu nu are nicio treab? nici cu întreb?rile, dar nici cu r?spunsurile. Îns? exist? ?i o alt? categorie de oameni, ace?tia î?i pun întreb?ri ?i caut? r?spunsuri rezonabile, iar împlinirea lor intelectual? depinde de ra?ionalitatea r?spunsurilor pe care le-au g?sit. Desigur, ace?tia nu se a?teapt? s? fie omniscien?i ?i, cei rezonabili dintre ei, nici nu au asemenea aspira?ie.

Continua aici
Sursa, wordarmy.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s