Metodele traditionale de evanghelizare sunt destul de depasite


bullhorn2Lee Strobel, într-un interviu acordat recent afirm? c? metodele tradi?ionale de abordare în evanghelizare sunt destul de dep??ite. Ce s-a schimbat în abordarea în cazul evanghelismului, apologeticii? P?i, ast?zi ar trebui s? fie mai rela?ionale, mai personale, cu un accent pe povestea personal?, precizeaz? Strobel.

Acesta îl aminte?te pe Josh McDowell care mergea în campusuri universitare ?i descria de ce Biblia poate fi crezut?. Oamenii r?spundeau în num?r mare. Apoi au încetat s? mai vin? în a?a num?r ?i nu ?tia de ce.

Acum are o abordare mai personal?, centrat? pe m?rturie, pe povestea personal?. „?ti?i”, spune el, „am fost fiul unui be?iv. A?a mi-a fost afectat? via?a ?i rela?ia cu tat?l meu. Asta m-a determinat s? caut via?a spiritual?. Acestea sunt eviden?ele pe care le-am g?sit. A?a s-a schimbat via?a mea. A?a m-am împ?cat cu tat?l meu.” Astfel devine o poveste personal?.

Despre asta este ?i lucrarea mea, aminte?te Strobel. Îmi spun povestea. Am fost un ateu. Eram batjocoritor. So?ia a devenit cre?tin?. M-a pus pe gânduri. Acestea sunt eviden?ele pe care le-am g?sit, cum L-am primit pe Christos, diferen?a pe care a f?cut-o. Este o poveste. Am în?eles c? în postmodernism, oamenii sunt mai receptivi la nivelul acesta.

De altfel, un alt lucru ce se observ? este accentul pentru grupurile mici. Acestea au o real? relevan?? ?i impact în vie?ile oamenilor. Asta nu înseamn? c? vechile metode sunt de aruncat. Provocarea este tocmai adaptarea la noul trend, prin metode care s? fie eficiente într-o cultura marcat? de relativism ?i pluralism, specific? apologetul.

Sursa, mariuszarnescu.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s