Pornografia: Atitudine & dependenta


Ca ?i copii, cei mai mul?i dintre noi am fost înv??a?i s? nu ne uit?m la reviste murdare g?site în magazine, co?uri de gunoi, sau sub un bu?tean în p?durea din spate. Din nefericire, înv???tura a mers doar cu pu?in înaintea cunoa?terii; ochii ?i min?ile noastre tot c?utau imagini care s? ne stimuleze sexual.

„În afara privirii” înseamn? cu adev?rat „în afara min?ii”? Au fost duse campanii care au câ?tigat ca supermarketurile ?i magazinele de delicatese s? îndep?rteze anumite reviste pornografice de privirea direct? a publicului. Dar noi am câ?tigat b?t?lia?

Ce este pornografia? Imagini degradante cu b?rba?i ?i femei? Imagini cu oameni f?r? haine? Pove?ti tip?rite despre aventura sexual?? O afirma?ie pe peretele toaletei publice? Este toate acestea ?i mult mai mult.

Pornografia este imaginea vizual? care permite ?i încurajeaz? dorin?a de a privi trupul gol al altuia – fie de acela?i sex, fie de sex opus. Mai mult, folosirea pornografiei este egoist? prin natura ei, este folosit? pentru a excita sexual pe cineva. Poate fi deschis?, sau mai probabil, ascuns?. Strânsoarea ei este coercitiv?. O privire pe ascuns duce la dorin?a de a vedea tot mai mult.

Habacuc 2:15 spune: „Vai de cel ce d? aproapelui s?u s? bea, vai de tine care îi torni b?utur? spumoas? ?i-l ame?e?ti, ca s?-i vezi goliciunea!”. Profetul nici m?car nu sugereaz? c? va avea loc un contact sexual, se refer? doar la privirea trupului gol. Observa?i dou? lucruri cu privire la acest verset:

Continua articolul scris de Doug Houck

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s