Conferinta Apologetica


Avem deosebita pl?cere s? v? anun??m c? in perioada 17-18 iulie 2009, va avea loc conferin?a de apologetic? cu titlul: “Argumente pentru ap?rarea credin?ei cre?tine”

Organizatorii conferin?ei, Biserica Baptist? Maranata din Arad ?i RZIM Zacharias Trust Romania, v? invit? sa participa?i, atât dumneavoastr?, cât ?i persoane din cercul dumneavoastr? de slujire, la acest eveniment.

Conferin?a va avea loc la Biserica Baptist? Maranata din Arad, in 17-18 iulie 2009, începând cu orele 10:15. Cazarea ?i masa vor fi asigurate de c?tre biserica Maranata.

Vorbitorul la aceast? conferin?? este apologetul american Rick Gerhardt (BA in Zoology, M.Sc. in Raptor Biology from Boise State University, M.A. Christian Apologetics Biola University).

El este pre?edinte al organiza?iei Sage Science Inc., apologet colaborator cu organiza?ia “Reasons to Believe”, ?i profesor la Kilns College (Bend, Oregon). Este autorul a peste 12 articole publicate, a sus?inut numeroase conferin?e atât în domeniul cercetarii în ecologie cât ?i în domeniul ap?r?rii credin?ei cre?tine.

Al?turi de el, vor fi prezen?i ?i Radu Gheorghi?? (Profesor Midwestern Theological Baptist Serminary, Kansas City, USA), Vlad Criznic (Director RZIM Zacharias Trust Romania), Daniel Cioban (Pastor Biserica Baptist? Pancota) ?i Emanuel Popa (M.Div. in Pastoral Studies Moody Graduate School).

Câteva dintre temele care vor fi abordate la conferin?? sunt: Relativismul Moral, Pluralismul Religios, Credibilitatea Minunilor prezentate în Scripturi, Veridicitatea Noului Testament precum ?i alte subiecte.

Pentru a beneficia de cazare ?i mas? gratuit?, înscrierile la conferin?? se fac pân? la data de 1 iulie 2009. Pentru cei înscri?i dup? data de 1 iulie, cazarea ?i masa gratuit? vor fi oferite doar în limita posibilit??ilor, f?r? îns? a fi garantate.

Înscrierile se pot face în zilele de luni, mar?i ?i joi intre orele 14-18 ?i în zilele de miercuri ?i vineri între orele 8 – 12, la nr. de telefon: 0257/259371, sau la adresa de email (preferabil) conferintaapologetica@yahoo.com

V? mul?umim mult ?i v? a?tept?m cu drag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s