Cea mai veche Biblie a fost publicată online


Site-ul http://www.codexsinaiticus.org lanseaz? online cea mai veche Biblie. Codex Sinaiticus este un manuscris vechi de peste 1.600 de ani care cuprinde o bun? parte din Biblie în limba greac? inclusiv o copie complet? a Noului Testament.

Manuscrisul original are aproximativ 1.460 de pagini, îns? doar 800 au fost descoperite de exper?i, în 1844, ?i publicate pe site-ul britanic.

Documentul a fost scris pe pergament, în secolul al IV-lea, în limba greac?. Cele 800 de pagini descoperite de exper?i în 1844 au fost împ?r?ite între institu?iile de specialitate din Marea Britanie, Germania, Egipt ?i Rusia. Manuscrisul a fost p?strat vreme de 1.500 de ani într-o m?n?stire din Sinai, pân? când a fost g?sit. Cum a supravie?uit atâta timp? Exper?ii în domeniu au explicat c? aerul de?ertului este ideal pentru conservare, dar ?i c? m?n?stirea, o insul? cre?tin? într-o mare de musulmani, a r?mas neatins?, iar pere?ii acesteia nu au fost cuceri?i, în cei 1.500 de ani.

“Codex Sinaiticus este una dintre cele mai mari comori scrise. Manuscrisul vechi de 1.600 de ani ofer? o fereastr? în dezvoltarea cre?tinismului ?i este o dovad? de prim? mân? despre modul în care textul Bibliei a fost transmis de la o genera?ie la alta”, a spus Dr. Scot McKendrick, ?ef al sec?iei de manuscrise la Biblioteca Britanic?.

Stire preluata de pe
www.resursecrestine.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s