Foamea de Dumnezeu


foamaea dupa dumnezeuGusturile nu se discut?. Unii o fac. Astfel, în func?ie de cultur? întâlnim un anumit num?r de “senza?ii ale gustului”. La europeni avem patru (s?rat, amar, acru, dulce), la chinezi cinci (s?rat, amar, acru, dulce ?i acid), la indieni ?ase (s?rat, amar, dulce, acid, picant, astringent), la tailandezi opt (s?rat, amar, dulce, acid, picant, astringent, gras, palid)etc.

Aceste senza?ii ale gustului sunt împ?cate de speciali?ti printr-un meniu aflat la intersec?ia alimentelor aproape unanim acceptate pe mapamond: pui cu orez ?i o banan?.

De?i gustul nu este cel mai nobil dintre sim?uri, el este cel mai util. Sf. Ieronim afirma c? f?r? el omul nu poate tr?i mult timp, în schimb poate tr?i îndelungat f?r? celelalte sim?uri.” Via?a este scurt? când capacitatea de a te bucura de gustul alimentelor este nul?.

Dac? via?a fizic? este scurt? atunci când papilele tale gustative nu mai fac diferen?a dintre s?rat ?i amar, acru sau dulce , via?a spiritual? nu exist? dac? n-ai sim??mântul gustului divin, spiritual. Gustati ?i vede?i ce bun este Domnul (Ps. 34:8). Ce gust are Dumnezeu? Numai cei ce se înfrupt? din El stiu.

În urm? cu ceva ani, în acest du-te vino, One?ti-Or?ova ?i invers, în gara din Lugoj am întrebat pe un homeless, un aurolac..  De ce tragi fr??ioare din punga aia? Ca s? uit de foame! mi-a r?spuns…

Adev?rul este c? oamenii sunt fl?mânzi. Este foamete ast?zi. Mai mult decât fizic, omul fl?mânze?te dup? El.  Trist este c? mai degrab? am trage din punga mizerabil? a lumii acesteia, un surogat ieftin pentru a uita de aceast? foame profund interioar?, decât s?-L consum?m pe El.

M?nânca, înfrupta-te din Dumnezeu! Voi to?i cei înseta?i, veni?i la ape, chiar ?i cel ce n-are bani! Veni?i ?i cump?ra?i bucate, veni?i ?i cump?ra?i vin ?i lapte, f?r? bani ?i f?r? plat?!(Is. 55:1)

?i gustul,…gustul de Dumnezeu este awesome, în orice cultur? te-ai g?si. F?r? discu?ie. Brillat-Savarin, cel ce a inventat savarina spunea c? descoperirea unui nou fel de mâncare contribuie mai mult la fericirea omenirii decât descoperirea unui nou astru.” Cam asa este. Omul este un gurmand înn?scut. Mai pu?in din punct de vedere spiritual. ?i, totu?i…oare cât de fericit ai fi dac? ai gusta din El… dac? te-ai hr?ni cu acest nou fel de mâncare, o mâncare spiritual? care ?i se întinde pe mas? de-a gata. Nu te-ai mai s?tura de El…

Scris de Marius Zarnescu

One thought on “Foamea de Dumnezeu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s