Meseria de prieten


meseria de prieteni

Citind colec?ia de articole Oceanografie a lui Mircea Eliade, am dat peste un pasaj care m-a pus pe gânduri o vreme ?i mi-a amintit gânduri care m-au m?cinat ?i pe mine:

O prietenie nu se verific? în a?a zisele «ceasuri grele» ale vie?ii. O prietenie se verific? numai prin capacitatea de libertate pe care i-o acorzi celuilalt… Altele sunt adev?ratele probe ale prieteniei: a nu-i înc?lca libertatea, a nu-l judeca prin punctul t?u de vedere, a nu-l pre?ui prin ceea ce î?i convine sau te amuz? pe tine, ci pentru ceea ce este pentru el însu?i, prin ceea ce trebuie el s? realizeze ca s? ajung? un om, iar nu un simplu manechin.

Ceasurile grele ale vie?ii sunt momente importante. Sigur c? atunci când trecem prin ele avem nevoie – ?i e natural ?i omenesc s? avem nevoie – de sus?inere. Poate nu mai avem pe altcineva în jur în astfel de momente decât pe cei care ne sunt prieteni. Apoi, bineîn?eles, încurajarea pe care o ofer? un prieten, timpul pe care îl petrece cu tine când ai cea mai mare nevoie de comunicare sau doar de ascultare, sunt modalit??ile prin care el î?i arat?, de fapt, c? ?ine la tine, c? te pre?uie?te.

Totu?i, m-am întrebat dac? prezen?a prietenului lâng? tine în aceste momente e o garan?ie sau o calitate suficient? pentru „numele” de prieten. Sigur c? e important?. Dar am avut ocazia s? simt prezen?a celuilalt ?i agresiv în via?a mea, încercând s? conduc? programul dup? care func?ionez, activit??ile pe care le aleg, pasiunile pe care le am din pur? pl?cere. Concluzia a fost c? am sim?it c? o prietenie poate ?i lua/fura sentimentul de libertate (dar nu în sensul în care tu renun?i la libertatea ta de bun? voie, pentru c? o prietenie înseamn?, desigur, ?i renun?are la o parte din tine), pe lâng? aspectele ei pozitive.

Libertatea e un aspect sensibil, ?i pentru c? e dificil de dezb?tut datorit? multelor laturi pe care le implic?, dar ?i pentru c? aceste laturi sunt de multe ori cu grani?e vag trasate. Prin a te sim?i liber într-o prietenie nu vreau s? subliniez capacitatea de a i te putea sustrage atunci când dispare sau apare cheful, ci capacitatea de a-l respecta pe cel?lalt atât cât s? nu-i reduci personalitatea. Sigur c? întotdeauna e nevoie ?i de compromis într-o rela?ie ?i sigur c? uneori trebuie s? ced?m ?i s? renun??m la ce e al nostru – fie c? e vorba de timp, obiecte etc. – ?i s?-l d?ruim prietenului, îns? ceea ce consider a fi important e ca renun?area, cedarea, s? fie f?cute de bun?voie, f?r? presiuni, f?r? manipul?ri.

Presiunile care sunt exercitate asupra celuilalt pentru ca el s? ac?ioneze dup? cum ne sim?im noi bine, f?r? s? avem în vedere dac? ?i cel?lalt se împac? bine cu acea solu?ie sunt, de fapt, dovezi c? nu ne intereseaz? bun?starea prietenului, ci doar bun?starea noastr?. Iar dac? bun?starea noastr? este pe primul loc, atunci ceea ce avem noi nu se nume?te prieten. Nu de prieten se cheam? c? avem nevoie, ci de slujitor.

Acum, aici se poate deschide o parantez? interesant?, pentru c? fiecare prieten adev?rat este, în fapt, slujitor prietenului lui. Dar marele secret st? în faptul c? el este slujitor de bun? voie, este slujitor pentru c? iube?te, nu pentru c? este obligat s? slujeasc?.

Astfel c? armonia într-o prietenie o v?d ca o libertate manifestat? în a?a manier?, încât ea s? nu încalce libertatea celuilalt. Iar dac? aceast? condi?ie e îndeplinit?, atunci:

“Prietenul adev?rat iube?te oricând, iar în nenorocire ajunge ca un frate.” (Prov. 17.17)

Scris de Camelia Luncan, Revista Impuls

One thought on “Meseria de prieten

  1. Super mesaj…am primit lumina…unii”prieteni”doar trag din tine si nu ofera mai nimic.Ei se simt bine in prezenta ta,pana cand iti permiti sa gandesti altfel fata de ce fac sau ce spun ei si apoi te jignesc ,se cearta cu tine si chiar iti intorc spatele si uita chiar tot binele pe care li l-ai facut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s