Nicky Vujicic – „Fără mâini, fără picioare, fără griji”


Nick Vujicic este un tân?r de 25 de ani, care s-a n?scut f?r? membrele superioare (mâini) ?i f?r? membrele inferioare (picioare). Are doar o termina?iune la nivelul membrului inferior stâng, un picioru? de aproximativ 25 cm, pe care el îl dezmiard? ca fiind un “pui?or de os”, dar care îi sluje?te pentru a tr?i o via?? independent?. Nick a absolvit Facultatea de ?tiinte Economice cu dubl? specializare în Planificare Financiar? ?i Contabilitate.

Cu toate c? s-a n?scut în Australia, actualmente tr?ie?te în California, Statele Unite ale Americii. Este o inspira?ie pentru genera?ia tân?r? de ast?zi ?i un model autentic a ceea ce se poate numi dep??irea limitelor impuse de dizabilitate sau, dup? cum îi face pl?cere s? spun?, „de la f?r? membre, la f?r? limite” (“from without limbs to without limits”).

N?scut într-o familie cre?tin? de origine sârb?, la 15 ani a îmbr??i?at credin?a cre?tin? ?i valorile ei ca resurs? de baz? pentru o via?? „lipsit? de griji”. De altfel, ?i titlul primului s?u volum (în curs de publicare) este No Arms, No Legs, No Worries (F?r? Mâini, F?r? Picioare, F?r? Griji). Are propria lui afacere, ?i este pre?edintele ?i fondatorul organiza?iei non-profit „Life Without Limbs” cu sediul în California, Statele Unite ale Americii.

Nick este bine cunoscut pe plan mondial ca vorbitor motiva?ional, particip? la întâlniri în grupuri mai restrânse sau pe stadioane, este invitat în ?coli, universit??i, penitenciare, biserici, conferin?e etc. Mesajul lui inspir? ?i provoac?, inspir? încredere în via??, în oportunit??ile zilei de mâine ?i în suveranitatea lui Dumnezeu în toate evenimentele ?i împrejur?rile vie?ii, chiar ?i în cele aparent „sc?pate de sub control” din perspectiv? uman?, cum ar fi suferin?a ?i dizabilitatea ?i te provoac? la dep??irea obstacolelor ?i limit?rilor.

Îi place s? întrebe asisten?a: „ce faci dac? nu reu?e?ti?”. Bineîn?eles c? r?spunsul corect este: „încerci înc? o dat?!”. Nick sus?ine c? „ziua în care ai reu?it s? atingi poten?ialul maxim, este ziua în care începi s? mori” sau, altfel spus, nu înceta s? ?inte?ti mai sus. Prezen?a lui Nick la Timi?oara are un scop dublu: confer? autenticitate unui caz care a dep??it toate premizele unei vie?i independente ?i normale ?i creeaz? premize pentru îmbun?t??irea calit??ii vie?ii persoanei cu dizabilit??i. El, în sine, este o realizare în ceea ce prive?te dep??irea limit?rilor impuse de dizabilitate ?i povestea vie?ii lui este impresionant?. Acest eveniment este unul dintre eforturile pe care societatea le face pentru a ajuta la dezvoltarea perspectivelor ?i oportunit??ilor acestei categorii sociale defavorizate, persoanele cu trebuin?e speciale.

Sursa, infoo.ro

2 thoughts on “Nicky Vujicic – „Fără mâini, fără picioare, fără griji”

  1. Nu pot sa spun decat ce mare e El, ca si-a turnat mila Lui si harul Sau peste acest om mai mult decat binecuvantat. 🙂

  2. Chiar mi-as dori sa zambesc la fel de mult si cu-atata bucurie ca si Nick, ar trebui sa ne dam seama ca lucrurile care ne deranjeaza la noi nu sunt mai nimic.. ci, ca ceea ce e in interiorul nostru face totul, conteaza cel mai mult.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s