România are corupţie ca-n Cuba


Un indicator al B?ncii Mondiale (BM) privind controlul corup?iei plaseaz? România, la nivelul anului 2008, în zona median? a unui grup de peste 200 de state, pe aceea?i treapt? cu Cuba ?i cu Ghana, având un punctaj mai bun decât cel ob?inut în 2007.

Studiul statistic „Indicatori de Guvernare Global?“ pentru anul 2008, realizat de BM prin intervievarea, în fiecare dintre cele 212 ??ri, a unor surse de informare, precum organiza?ii non-guvernamentale, atribuie României un scor estimativ de -0,06 în ceea ce prive?te „controlul corup?iei“, acela?i cu cel calculat pentru Cuba ?i Ghana, care plaseaz? cele trei state pe pozi?ia a 89-a în lume.

Punctajul României s-a îmbun?t??it fa?? de anul anterior (-0,17), la fel ca ?i pozi?ia în clasamentul mondial (locul 92, în 2007).

 Fa?? de anul 2002 (scor estimativ de -0,36), situa?ia corup?iei pe plan local s-a îmbun?t??it semnificativ. Studiul BM evalueaz? calitatea guvern?rii, în fiecare dintre anii din intervalul 1996-2008, în func?ie de ?ase indicatori principali; ?i anume: „libertate ?i r?spundere“, „stabilitate politic? ?i absen?a violen?ei/terorismului“, „eficacitatea guvern?rii“, „calitatea reglement?rii“, „suveranitatea legii“ ?i „controlul corup?iei“.

Clasamentul ??rilor dup? gradul de corup?ie se refer? la percep?ia surselor asupra gradului în care puterea public? este exercitat? în interes personal, precum ?i influen?a „elitelor“ ?i intereselor private asupra autorit??ilor statului.

Sursa, adevarul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s