O cantare pentru radioul inimii razvratite


În Evanghelia sa, Luca ne ofer? cel mai clar planul de misiune a lui Dumnezeu (aspect remarcat de Kostenberger si O`Brien). Ini?iativa lui Luca de-ai scrie lui Teofil (care este grec) aceast? Evanghelie, arat? faptul c? acesta dore?te c? audien?a sa terebuie s? realizeze c? Cristos nu este interestat doar de evrei, dar ?i de neamuri (Luca 7:1-10; 8:26-39; 17:12-19). Cu mul?i de ani în urm? (aproximativ 750 – când ea se împline?te în Isus), Isaia (6:1-11) profe?ea lucrarea pe care Domnul Isus Cristos avea s? o conduc? sub c?l?uzirea Duhului Sfânt a lui Dumnezeu. De aceast? profe?ie se ocup? Luca. Scopul pentru care alege acest pasaj este de a arata audien?ei sale c? o sec?iune din prosmisiunile stabilite de Dumnezeu, care au fost adresate prin Isaia (?i al?i autori) înaintea poporului lui Israel, ?i care aveau s? se împlineasc? odat? cu venirea lui Cristos, s-au împlinit. (Luca 4:18-19). Pentru a în?elege aceast? profe?ie este necesar ?i prioritar s? ne uit?m la cântarea lui Simeon, care prezint? natura ?i scopul misiunii lui Dumnezeu în Noul Testament.

`Acum, sloboze?te în pace pe robul Tau, St?pâne, dup? cuvântul T?u. C?ci au vazut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai preg?tit-o s? fie, înaintea tuturor popoarelor, lumina care s? lumineze neamurile, ?i slava poporului T?u Israel.` Luca 2:29-32

Mai sus am men?ionat acea perioad? inter-testamental?, când, poporul Israel era prizioner (pe plan spiritual) al p?catului ?i al naturii omene?ti (Imperiului Roman). În acela?i timp, grup?rile religioase care trebueau s?-i înf??i?eze pe oameni înaintea lui Dumnezeu, i-au îndepartat pe ace?tia din centrul planului de mântuire a lui Dumnezeu. În acest context lipsit de principiile leg?mantului ceresc, Simeon este în a?teptarea promisiunii, despre care Luca scrie în capitolul unu al Evangheliei sale. Trebuie s? fim con?tien?i c? aceast? perioad? a a?tept?rii nu a fost scurt?, ci dimpotriv?, Simeon, ?i cei care a?teptau aceast? promisiune, s-au rugat pentru împlinirea acesteia. Sub aceast? rebeliune a poporului lui Dumnezeu, cântarea lui Simeon ne prezint? imaginea perfect? a lucrarii lui Cristos, ?i parteneriatul Trinit??ii în lucrarea misiunii de mântuire ?i edificare a copiilor lui Dumnezeu.

Primul factor pe care-l observ?m în versetele de mai sus, este c? mântuirea a sosit în persoana Domnului Isus (Luca 1). Sigur, atunci când Simeon se refer? la mântuire, el nu se refer? la acea mântuire instantanee, ci acesta se gânde?te la mântuirea escatologic?, care se va sfâr?i cu a doua revenire a lui Cristos (vezi Filipeni 1).

Un al doilea factor pe care Simeon il prezint? în cântarea sa – este de a recunoa?te c? aceast? lucrare nu este a omului, ci a lui Dumnezeu. `Mântuirea Ta (Dumnezeu Tatal), pe care ai preg?tit-o`, iar aceste cuvinte se refer? la planul de mântuire a lui Dumnezeu. Astfel, acest plan cosmic (care începe într-o gr?din?) este preg?tit de Dumnezeu, ?i se va termina cu El (Isus Cristos).

Al treilea factor prezent în aceast? cântare este ca mântuirea (Cristos) este prezentat? `înaintea tuturor popoarelor`. Astfel, Simeon ne arat? c? aceast? promisiune vechi testamental?, nu este doar pentru Israel, ci pentru toate popoarele. Aceast? mântuire [în Cristos] este universal? (Vezi Apocalipsa 4-6).

Ultimul factor prezentat în aceast? cântare este scopul acestei lucr?ri de mântuire prin Cristos. Scopul este ca `lumina (Cristos – Cuvântul) s? lumineze neamurile`, iar prin aceast? proclamare a adev?rului, `slava` poporului lui Dumnezeu. Aceast? slav? nu este gloria lui Israel, ci a lui Cristos.

Deseori r?mânem surprin?i de modul prin care Dumnezeu î?i reveleaz? planul S?u mare? doar în câteva cuvinte, iar pasajul de mai sus este un exemplu extraordinar. Aceast? cântare este o cântare care ar trebui s? ofere fiecarei persoane r?zvr?tite, o adevarat? speran?a ?i libertate de a veni înaintea Tat?lui prin Cristos. Cu toate acestea, este necesar la momentul acesta s? adresam urm?toarea întrebare: care sunt mijloacele prin care aceast? misiune de mântuire va fi adusa la îndeplinire prin Cristos?

Scris de Cosmin Pascu
Din articolul `Misiunea lui Cristos`

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s