Frânturi din Dumnezeu cu Dia Rotcu


Dia Ro?cu î?i are r?d?cinile în Curtici, jude?ul Arad, ?i este tare mândr? de lucrul acesta! A crescut într-o familie frumoas? ?i echilibrat? pentru care îi este extrem de mul?umitoare lui Dumnezeu, ?i crede c? familia, ?i cea de aproape ?i cea de departe, este una dintre cele mai de pre? avu?ii ale unui om. ?coala primar? ?i gimnaziul le-a f?cut la Curtici. Dup? ce a absolvit liceul la Timi?oara, ?i-a f?cut studiile universitare tot acolo, ?i este absolvent? a Facult??ii de Litere ?i Filozofie – Sec?ia Limbi Str?ine – a Universit??ii de Vest din Timi?oara. Dup? terminarea studiilor a revenit în Arad ?i a lucrat în înv???mânt ?ase ani – ?i-a iubit meseria ?i pe copiii de diferite vârste cu care a avut pivilegiul s? lucreze, ?i spune c? meseria de dasc?l este probabil una dintre cele mai împlinitoare din punct de vedere profesional, pentru c? fiecare dasc?l are ?ansa s? înve?e de la copii cel pu?in la fel de multe ?i pre?ioase principii pe cate îi înva?? el pe ei. De câ?iva ani se ocup? de o funda?ie non-profit care promoveaz? cultura ?i valorile cre?tine. Lucreaz? tot cu oamenii tineri în majoritatea timpului, ajut? la organizarea unor tabere ?i evenimente, dar face ?i traducere de carte. Una dintre pasiunile ei înc? din clasele de gimnaziu a fost cititul, pasiune pe care ?coala de mai târziu i-a cultivat-o ?i a modelat-o, ajutând-o s? separe valoarea de non-valoare în ceea ce prive?te materialul scris, ?i nu numai. Cu toate acestea, este con?tient? c?, a?a cum spune Kant, „judecata de gust este una subiectiv?”, ?i accept? faptul c? întotdeauna vor fi lâng? noi oameni care nu apreciaz? acelea?i valori, acelea?i lucruri, acelea?i c?r?i, acelea?i … orice, ca ?i mine – un „mine” general. A?a ne-a creat Dumnezeu, diferi?i în toate, dar ?i asem?n?tori în multe privin?e! Fiecare am ajuns ceea ce suntem ?i unde suntem pentru c? El ne-a dat liberatea s? facem alegeri, dar ?i pentru c? în iubirea lui nem?rginit? a mers al?turi de noi ?i ne-a condus pe potecile neumblate, când I-am cerut îndrumare. Dia î?i dore?te s? fie în stare s?-?i ajute semenii a?a cum au ei nevoie, ?i crede c? proiectele ei, toate, sunt… oamenii. Pune mare pre? pe prieteniile ei ?i spune c? familia, prietenii ei buni ?i câ?iva dintre dasc?lii ei, ast?zi nume celebre, sunt modelele ei în via??. Asta, desigur, dup? Modelul Suprem, cel mai bun prieten al ei, Domnul Isus Cristos!

Ascult? înregistr?rile emisiunii FRÂNTURI DIN DUMNEZEU :

Pentru întreb?ri sau sugestii, pute?i scrie la franturi@metanoiafm.ro

Sursa, www.metanoiafm.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s