Biserica în care s-au adăpostit romii români din Belfast a fost atacată


Biserica din Belfast, care i-a ad?postit s?pt?mâna trecut? pe românii de etnie rom? h?r?ui?i de membrii unei grup?ri rasiste, a fost atacat? cu pietre. Potrivit BBC, mai multe geamuri au fost sparte.

Pastorul l crede c? este vorba de indivizi nemul?umi?i c? el i-a ajutat pe rromi. 20 de familii, în majoritate de etnie rom?, au fost nevoite s?-?i p?r?seasc? locuin?ele din Belfast dup? ce au fost atacate de rasi?ti.

Românii (Rromii) ?i-au g?sit refugiu într-o biseric? ?i apoi au fost muta?i provizoriu într-un campus universitar din ora?. Cei mai mul?i au cerut s? fie repatria?i. Pân? ieri, îns?, doar 21 de persoane se întorseser? în România. Trei tineri au fost interpela?i de poli?ia nord-irlandez? în cazul atacurilor asupra românilor.

Unul dintre ei va ap?rea în fa?a unui tribunal sub acuza?ia de intimidare. Ceilal?i doi, care sunt minori, au fost elibera?i pe cau?iune ?i urmeaz? s? apar? în fa?a unui tribunal corec?ional.

Sursa, realitatea.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s