Neil T. Anderson: Matur şi Liber în Hristos


În perioada 25 iunie – 10 iulie a.c. cunoscutul scriitor cre?tin Neil T. Anderson, autor a peste 40 de c?r?i dintre care amintim The Bondage Breaker, Victory over the darkness ?i Released form bondage, va conferen?ia în România, pe tema Matur ?i Liber în Hristos.

Conferin?ele se vor desf??ura în:

  • Oradea, 27-28 iunie
  • Bra?ov, 1-2 iulie
  • Bucure?ti, 4-5 iulie
  • Gala?i, 8-9 iulie

Neil a crescut la o ferm? din Minnesota ?i dup? ce a fost vreme de 4 ani în marina SUA a lucrat ca inginer în industria aeronautic?. Sim?ind chemare pentru a-L sluji pe Dumnezeu, a intrat în lucrarea cre?tin? unde a func?ionat în diferite roluri pastrale.

Timp de 10 ani a predat la Talbot School of Theology unde a fost ?eful catedrei de teologie. Ulterior a înfiin?at organiza?ia Freedom in Christ Mnistry, în cadrul c?reia sluje?te ca pre?edinte. În prezent Neil conferen?iaz? în întreaga lume ?i colaboreaza cu mai multe universit??i în programe de doctorat.

Sursa, big-impact.ro

Bisericata.com te incurajeaza sa mergi la acest eveniment important.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s